Menu
– Vi fortsetter å streike fordi vi tror på et resultat. Og fordi det er mulig å avslutte denne streiken med et resultat lærerne kan leve med, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Foto: Hanna Johre / NTB

Drammen rammes hardest når 300 nye lærere går ut i streik

Utdanningsforbundet tar ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke. Dermed vil antall lærere i streik øke til rundt 8.450.

Av NTB | 23.09.2022 13:01:01

Utdanning: Det er lærere i Drammen som denne gangen først og fremst omfattes av streikeuttaket.

Flesteparten tas ut ved Åssiden videregående skole og Drammen videregående skole, men også videregående på Rud, i Sandvika og på Valler blir rammet.

– Vi fortsetter å streike fordi vi tror på et resultat. Og fordi det er mulig å avslutte denne streiken med et resultat lærerne kan leve med, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Handal ser alvorlig på situasjonen, men håper fortsatt på et akseptabelt forhandlingsresultat for lærerne.

Også Skolenes landsforbund trapper opp streiken. I dag gikk 20 nye medlemmer ut i streik, og fra mandag er det varslet streikeuttak for 15 nye medlemmer. Da vil totalt 107 medlemmer være i streik.

Mandag legger også ytterligere 27 medlemmer i Norsk Lektorlag ned arbeidet sitt, og lektorlaget vil da ha 87 medlemmer i streik.

Streiken startet i begynnelsen av juni, da Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund tok ut noen medlemmer. Utdanningsforbundet fulgte kort tid etter, og etter skolestarten forrige måned har streikeuttakene stadig blitt utvidet.

Dette er ikke Utdanningsforbundet enig i.

– Vi kan ikke godta at lærerne kommer dårligere ut enn andre i kommunene for sjette år på rad. Vårt forslag til løsning vil ikke øke rammen i årets oppgjør eller bryte med frontfagsmodellen, sier Steffen Handal.

– Dette er en situasjon som vi tar på største alvor. Mange elever har blitt rammet, og få vet bedre enn oss hvor viktig lærerne og skolen er for elevene. Jeg mener likevel det er flere gode grunner til å tro at lærerne og KS fortsatt kan bli enige om årets oppgjør, sier Handal i en pressemelding.

Lærerne streiker fordi de ikke er fornøyd med tilbudet i meklingen før sommeren. Arbeidsgiversiden KS har uttalt at de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater.

Flere nyheter: