Menu
høy musikk natt støy
Illustrasjonsbilde: Gettyimages

Måtte flytte etter nabostøy – saksøkt

Den unge mannen flyttet inn på hybel i Tønsberg før skolestart i 2017. Støy fra naboleiligheten gjorde at han måtte flytte. Det godtok ikke huseier og sendte saken til domstolen.

Av Egil M Solberg | 10.12.2018 19:33:39

Domstol: Karmøybuen nektet å betale for leiligheten etter at han flyttet ut og viste til telefonsamtaler om saken til Studentsamskipnaden som han leide hybel av.

Etter at hadde flyttet fortsatte Studentsamskipnaden å sende han regninger. Han nektet å betale og saken havnet først i Forliksrådet på Karmøy.

Her tapte studenten og saken havnet i Haugaland tingrett. Her ble han også dømt til å betale.

Etter husleieavtalen skulle han ha sagt opp via Studentsamskipnaden nettsider ved å ligge seg inn på min side. Det gjorde han ikke. Den muntlige dialogen mellom partene kan ikke dokumenteres og dermed har Studentsamskipnaden er gyldig krav.

Det opprinnelige kravet var på 10 020, men i forliksrådet ble han i tillegg dømt til å betale sakskostnader og renter. Totalt skulle han ut med 13 493,62 kroner.

Nå må han også betale saksomkostningene i Haugaland tingrett og totalkravet har kommet opp i 16.358 kroner.

Studenten har fått 14 dager på seg til å betale kravet.

Flere nyheter: