powergym
Menu
domstol

Dømt for trygdesvindel

En 35 år gammel kvinne bosatt i Tysvær er dømt for å ha svindlet NAV for 114 151 kroner.

Av Egil M Solberg | 08.06.2015 18:26:49

Det var i perioden oktober 2013 til oktober 2014 at kvinnen innleverte elektroniske meldekort til NAV, hvor hun unnlot å føre alle timer som var faktisk arbeidet ved arbeidsplassen.

Hun oppga å ha arbeidet 420 timer, mens det reelle timeantallet hun hadde arbeidet var 1175.

Straffen Haugaland tingrett idømte henne var 30 timer samfunnsstraff.