powergym
Menu
domstol konfliktråd

Dømt for trygdebedrageri

En 27 år gammel mann fra Haugesund er dømt for trygdebedrageri av 230.000 kroner.

Av Egil M Solberg | 09.05.2015 06:39:53

Siktede mottok arbeidsavklaringspenger da han begynte å arbeide. Ettersom han trengte penger, ble det til at han ikke oppgav alle timene han arbeidet.

I Haugaland tingrett ble han dømt til fengsel i 36 dager.