Menu
Arkivbilde: Kjell Bua

Dømt for salg av smuglersprit

En 67 år gammel mann er i Sunnhordland dømt for oppbevaring videresalg av betydelige mengder smuglersprit.

Av Egil M Solberg | 09.01.2018 11:06:02

Pensjonisten hadde skaffet seg 46.820 kroner i gevinst på salget av smuglerspriten.

Tiltalte fikk ved to anledninger hånd om slik alkohol fra en bekjent. Han
solgte alkoholen for denne bekjente og fikk betaling for dette i penger eller alkohol. Totalt fikk tiltalte på denne måten hånd om 132 liter vodka og 84 liter annet brennevin, heter det i dommen.

Straffen ble 18 dager betinget fengsel og inndragelse av 23.050 kroner, samt 27 liter brennevin og 3 liter vin som ble beslaglagt under ransaking i bil og på bopel.

Flere nyheter: