Menu
Domstolsadministrasjonen ber norske domstoler om å redusere virksomheten, utsette saker der det er mulig og sette inn smittehemmende tiltak som for eksempel å la saker som ikke utsettes gå for lukkede dører. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Domstolsadministrasjonen anbefaler redusert drift ved domstolene

Domstoladministrasjonen (DA) anbefaler at domstolene umiddelbart reduserer sin virksomhet til kun de mest nødvendige oppgavene der dette er mulig.

Av NTB | 12.03.2020 22:32:20

Kriminalitet og rettsvesen: I en anbefaling til norske domstoler understreker DA at det er viktig at domstolene deltar i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredningen i samfunnet.

Administrasjonen anbefaler derfor at domstolene skal prioritere kun de mest nødvendige oppgavene der en utsettelse av saken vil medføre betydelige negative konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden og/eller rettssikkerhet samt ved fare for liv og helse.

Anbefalingen vil gjelde til 26. mars eller inntil en ny anbefaling kommer.

Høyesterett opplyser også torsdag kveld at alle muntlige ankeforhandlinger utsettes fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett besluttet tidligere torsdag å utsette en lang rekke berammede rettssaker på grunn av koronaviruset. Også dette et tiltak som foreløpig gjelder fram til 26. mars.

I Borgarting lagmannsrett vil alle straffesaker som ikke er prioritert, bli utsatt. Fristsaker og forvaringssaker blir prioritert. Sivile saker går som normalt.

Lagmannsretten opplyser samtidig i en pressemelding at ankeforhandlingen i Lime-saken, foreløpig blir utsatt til mandag 16. mars.

I saker som fortsatt behandles og ikke kan utsettes, bes domstolene om iverksette tiltak som kan forebygge smittespredning. Det kan for eksempel bety å lukke sakene for tilhørere og å holde fysisk avstand mellom partene.

Nye saker som skulle starte opp i Oslo tingrett fredag, 35 i alt, er utsatt. Fengslingsmøter vil gå som normalt, og pågående rettsmøter går som normalt så langt dommeren i saken vurderer det som forsvarlig, skriver Rett24.

(©NTB)

Flere nyheter: