reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Nok et koronaoffer blir trillet ut av et sykehus i New York, der det hittil har funnet sted 400 dødsfall per 1 million innbyggere. I verden sett under ett har det funnet sted 13,3 koronadødsfall per 1 million innbyggere. Foto: AP / NTB scanpix

Dødsraten blant koronasmittede øker

Dødsraten stiger blant dem som har fått påvist koronasmitte, men det samme gjør andelen som blir friskmeldt.

Av NTB | 11.04.2020 12:47:32

Medisin og helse: For to uker siden var 4,7 prosent av alle som hadde fått påvist koronasmitte i verden, døde. For én uke siden var dødsraten steget til 5,3 prosent, og nå har den steget ytterligere til 6,1 prosent, viser en gjennomgang NTB har gjort.

Dødsraten i Norge er til sammenligning 1,8 prosent, mens den i Sverige er hele 8,7 prosent og i Danmark 4,3 prosent.

Andelen smittede som blir erklært virusfrie, øker imidlertid også. For én uke siden var 20,7 prosent friskmeldt, nå er andelen 22,2 prosent, ifølge Worldometer.

For én uke siden var tilstanden til 4,7 prosent av dem som lå på intensivavdeling, alvorlig eller kritisk, i dag er denne andelen falt til 4,1 prosent.

Store og folkerike land som India, Pakistan, Indonesia, Nigeria og Etiopia har testet svært få innbyggere, og mørketallene antas derfor å være svært store.

I noen land er det bare de aller sykeste som testes, mens selv helsearbeidere uten symptomer på smitte blir testet i enkelte andre land.

– Dødelighetsratene knyttet til denne pandemien er høyst usikre estimater som ikke uten videre egner seg for sammenligning mellom land eller til å følge dødeligheten over tid, påpeker Trine Hessevik Paulsen i Folkehelseinstituttet (FHI) overfor NTB.

Hessevik Paulsen stiller spørsmål også ved dette og viser til at det i liten grad er gjort oppfølgingsundersøkelser.

Dødstallene er også usikre. I mange land, blant dem USA, blir det i liten grad tatt prøver fra dem som dør, og dersom man da ikke på forhånd har testet positivt, kommer man heller ikke med i oversikten over koronadødsfall.

Tall på hvor mange som friskmeldes forteller heller ikke alt. Flere land registrerer ikke friskmeldinger, så andelen friske er derfor høyere enn tallene viser.

Flere europeiske land har lyktes med å bremse smittespredningen, mens andre land fortsatt er i begynnelsen av pandemien.

USA har nå snart like mange påviste smittetilfeller som Spania, Italia, Frankrike og Tyskland til sammen og er også i ferd med å passere Italia som det land i verden med flest koronarelaterte dødsfall.

Nærmere 9.000 av de rundt 20.000 koronadødsfallene i USA har funnet sted i New York, der antallet som dør i forhold til folketallet, nå er langt høyere enn både i Italia og Spania og kapasiteten på sykehusenes intensivavdelinger for lengst er sprengt.

Selv om utviklingen i verden kan synes å gå i riktig retning, er tallene høyst usikre.

Undersøkelser i Kina og Italia kan også tyde på at fire av fem smittede er helt uten symptomer og uvitende om at de har viruset i kroppen. Det reduserer sjansen for at de blir testet, og det øker risikoen for at de smitter andre.

Nærmere 72.000 av de rundt 106.000 koronadødsfallene i verden har så langt funnet sted i Europa, men utviklingen er nå i ferd med å endre seg.

(©NTB)

Flere nyheter: