Menu
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

DNB i full klinsj med Konkurransetilsynet – klager på Sbanken-nei

DNB fortsetter kampen for å kjøpe Sbanken. – Vi er helt uenige i Konkurransetilsynets vurderinger, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin.

Av NTB | 03.12.2021 17:31:08

Økonomi og næringsliv: DNB klager saken inn for Konkurranseklagenemnda. De mener det er sterk konkurranse i markedet, og at det ikke er noen grunn til å nekte dem å kjøpe Sbanken.

– Nå har vi lest begrunnelsen deres nøye, og den er fortsatt vanskelig å forstå ut fra hvordan dette markedet ser ut og virker i dag. Konkurransetilsynet synes å se bakover når de vurderer saken, sier Lewin.

Hun mener tilsynet spekulerer når de hevder at oppkjøpet vil føre til høyere priser og dårligere tilbud innen fondssparing.

– DNB ville ikke fått sterkere markedsandel på fondssalg gjennom en sammenslåing siden fondsbiten skulle selges til en annen aktør i sparemarkedet. I tillegg inneholder avtalene som er presentert, tiltak som skulle styrke konkurransen etter overføringen, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Vi opplevde at tilsynet låste seg veldig tidlig i sitt syn på fondssalg uten å ta hensyn til opplysninger og innspill de fikk fra DNB og Sbanken underveis i prosessen, fortsetter hun.

– DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk en enda sterkere posisjon, sa avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet da vedtaket ble fattet i midten av november.

Han pekte også på at Sbanken er en aktør med betydelig konkurransekraft.

– Banken har over tid utfordret de etablerte bankene og vært en pådriver for økt konkurranse, sa Nese.

Banken mener oppkjøpet skulle vært godkjent av Konkurransetilsynet og i alle fall med de tiltakene som banken foreslo.

Planene om oppkjøpet ble kjent i april, men i juni varslet tilsynet at de det kunne bli aktuelt å stanse det fordi de mener det vil føre til dårligere konkurranse og betingelser for fondskunder. DNB har lagt fram forslag til tiltak de mener vil sikre konkurransen i markedet, men likevel var ikke tilsynet fornøyd.

Flere nyheter: