Menu
Koronasituasjonen førte til at det den siste tiden er blitt avholdt flere digitale rettsmeklinger. Foto: Berit Roald / NTB

Digitale rettsmeklinger har fungert godt under pandemien

Koronasituasjonen førte til at det den siste tiden er blitt avholdt flere digitale rettsmeklinger. De gir omtrent samme forliksprosent som fysisk oppmøte

Av NTB | 27.04.2021 07:04:12

Kriminalitet og rettsvesen: – Erfaringen er at vi har like gode tall som før, sier lagdommer Gro Berge ved Gulating lagmannsrett til Rett24.

38 prosent av meklingene i Gulating var digitale i fjor. Der opplevde de ingen vesentlig endring verken i antall meklede saker eller i forliksprosenten. Så langt i år har andelen heldigitale meklinger økt til 67 prosent.

– Tallmaterialet er foreløpig for begrenset til å trekke de brede konklusjoner, men tallene gir kanskje en pekepinn på den digitale utviklingen, sier Berge.

Ved Borgarting sier leder for meklingene, Tine Kari Nordengen, at hennes erfaring er at mekling per video har fungert overraskende godt, men at hun fortsatt mener fysiske møter er det beste alternativet.

– Uavhengig av situasjonen med covid-19, mener jeg at mekling som fjernmøte per video vil være et godt tilskudd til tradisjonell rettsmekling. Muligheten for mekling som fjernmøte vil også kunne gjøre mekling som tvisteløsningsmetode mer attraktiv for parter som på grunn av geografiske eller helsemessige forhold har utfordringer knyttet til oppmøte i meklingslokalet, sier Nordengen.

(©NTB)

Flere nyheter: