powergym
Menu
Narkotika

Det koster å drive Haugesund

Haugesund kommune bruker dobbelt så mye penger per innbygger på rus, psykiatri, sosialhjelp og barnevern som sammenlignbare kommuner.

Av admin | 17.06.2015 05:43:34

Både politikere og byråkrater forklarer pengebruken med at byen er et regionsenter og derfor får ekstra mange problemer å hanskes med, melder NRK.

Argumentet er at folk fra nabokommunene ender opp som klienter og utgiftsposter i byen.