Menu
Jurister mener det er grunnlag for å reise riksrettssak mot Danmarks tidligere utlending- og integrasjonsminister Inger Støjberg. Nå ligger ballen hos partiene i Folketinget. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB

Riksrett for tidligere minister

To jurister som er utpekt av det danske Folketinget, mener det er grunnlag for å reise riksrett mot Inger Støjberg for en ulovlig asylinstruks i 2016.

Av NTB | 06.01.2021 15:08:13

Politikk: Juristene mener at det en tiltale mot Støjberg trolig kan føre til domfellelse.

Blir Støjberg felt i riksrett, kan hun bli ilagt bot, eller i ytterste konsekvens få en ubetinget fengselsstraff.

De Radikale, Liberal Alliance, Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har allerede flagget at de mener det er grunnlag for riksrett, mens Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige mener grunnlaget ikke er der.

Verken regjeringspartiet Socialdemokratiet eller De Konservative er onsdag klare til å ta noen avgjørelse.

Støjbergs Venstre har heller ikke tatt standpunkt, men partileder Jakob Ellemann-Jensen har sagt at han støtter riksrett om det viser seg å være grunnlag for det. Det førte til at Støjberg i desember forlot sin post som partiets nestleder.

En delrapport fra den danske Instrukskommisionen konkluderte med at Støjberg ga instruksen tross advarsler fra embetsverket om at den var ulovlig. Rapporten ble levert til Folketinget i desember.

I rapporten ble Støjbergs ordre beskrevet som «villedende», «misvisende» og «klart ulovlig», og den forkastet ifølge avisa Politiken eksministerens forsvar.

– Jeg hadde både trodd og håpet at Folketingets to utnevnte advokater hadde gjort et selvstendig stykke arbeid. Men jeg må konstatere at de har fulgt samme linje som Instrukskommissionens arbeid. Det synes jeg er ergerlig, sa Støjberg.

Hun sier videre at man like greit bare kunne lest konklusjonene fra kommisjonens rapport, og at flere upartiske advokater har kritisert nevnte konklusjoner.

– Det er politikk. Og nå er det opp til Folketinget å avgjøre om de vil stille meg for riksrett for å ha beskyttet jenter. Det må Folketingets flertall avgjøre, men jeg mener bestemt ikke at det er grunnlag for en riksrettssak, sier hun.

– Dette peker sterkt i retning av en riksrettssak. Og det høres også fra Inger Støjberg ut som at hun er innstilt på det. Advokatenes beskjed lyder klart og entydig, sier han.

Engell sier videre at det vil bli svært vanskelig for flere av Danmarks største partier å stemme mot en riksrettssak, etter at både ombudsmannen, byretten, Instrukskommissionen og nå altså de to advokatene, har vurdert det annerledes.

– Det blir veldig vanskelig for «lov og orden»-partier som Venstre og De Konservative å stemme nei. Det kan ikke være en standard når man har sympati for saken og så en annen i andre saker, sier Engell.

Etter at juristene har gitt sin vurdering, er det nå opp til partiene i Folketinget å avgjøre om en riksrettssak skal innledes.

Bakgrunnen er at daværende utlendings- og integreringsminister Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år. Instruksen viste seg å være ulovlig. Et tjuetalls par ble rammet av ordren.

Etter juristenes vurdering ble lagt fram onsdag, rettet Støjberg kritikk mot de to advokatenes vurdering. Ifølge henne har ikke Folketinget blitt noe klokere.

Den politiske kommentatoren Hans Engell tror det hele vil ende med riksrett.

Flere nyheter: