reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
FOTO: FrP / Halleland

Det finnes ikke et alternativ til Rogfast

- Det kommer mange mer eller mindre fantasifulle alternativer til å erstatte Rogfast, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP). Nå tar han bladet fra munnen.

Av Egil M Solberg | 10.08.2020 21:11:35

Leserbrev av Terje Halleland (FrP): Noen mener vi bør fortsette med ferjer, mens andre er bekymret for kostnadsveksten på prosjektet.

Fremskrittspartiet fremmet et forslag på Stortinget om å gjennomgå prosjektet samtidig som fremdriften ble opprettholdt. Dessverre var det ingen av de andre partiene som støttet oss i dette. Uten kontroll på kostnadene ønsket verken Regjering, Senterpartiet eller Arbeiderpartiet å støtte forslaget.

Det må jo bety at de vil vurdere andre alternativer om tunnel blir for dyrt.

Fremskrittspartiet ønsker å slå fast at det ikke finnes et alternativ til Rogfast som løser utfordringer som regionen eller nasjonen står ovenfor.

I fjor ble Kvitsøy-kontrakten stoppet på grunn av en sprekk på rundt 1 mrd kroner og senere har vegdirektoratet ment at den samlede kostnaden blir høyere enn styringsrammen på 18 mrd som Stortinget har vedtatt.

Det er selvfølgelig uheldig, men det skal mye mer til før dette prosjektet ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det er nemlig slik at om Rogfast ikke kommer, må Rennfast oppgraderes for mange milliarder. Disse tunnelene er allerede overbelastet, og som fører til jevnlige stengninger med dagens trafikk.

En slik løsning vil koste samfunnet mye, samtidig som vi ikke får fordelene som Rogfast gir oss, som blant annet en reisetidsbesparelse på over 40 min.

Vestlandet har dårlige og dyre veier og lang reisetid på grunn av mange fergestrekninger.

Dette fører til at tungtrafikken ofte velger andre alternative strekninger via Østlandet. Med et mer effektivt veinett vil også tungtrafikken velge korteste og mest miljøvennlige alternativet.

Derfor er det utrolige gevinster å bygge Rogfast, både for næringsaktivitet og miljøgevinster og den totale samfunnsnytten.

Det er ikke lenge siden vi hadde håp om åpning i 2024 – 2025, nå må vi i alle fall vente til 2030. Fremskrittspartiet støtter også en gjennomgang av prosjektet som Statens vegvesen ønsket, men vi har problemer med å se hvorfor et prosjekt som har 10 år byggetid må stoppes under denne gjennomgangen.

Rogfast er et dyrt prosjekt, men å unngå å bygge Rogfast blir så uendelig mye dyrere. Rogfast er Norges mest samfunnsøkonomiske prosjekt og både regionen og nasjonen taper store penger for hver dag som går uten dette prosjektet.

Noen ganger er det påkrevd å gå litt ut av komfortsonen for å sikre at samfunnet går videre.

Det er ikke et spørsmål om vi har råd til å bygge Rogfast, for vi har ikke råd til å la være.

Av Terje Halleland
Stortingsrepresentant FrP

Flere nyheter: