Menu
Flere boliger ble tatt av et stort leirskred på Ask i Gjerdrum onsdag 30. desember. Sju personer er funnet omkommet, mens tre er fortsatt savnet. Foto: Heiko Junge / NTB

Deler av evakueringen i Gjerdrum er opphevet: – Veldig gledelig første skritt

Beboere i om lag 220 boliger kan flytte hjem igjen etter kvikkleireskredet i Gjerdrum. Det gleder ordfører Anders Østensen (Ap).

Av NTB | 07.01.2021 20:38:02

Ulykker og naturkatastrofer: – Det er et veldig gledelig første skritt i prosessen med å normalisere forholdene for våre innbyggere, sier ordføreren.

Politiet opphevet torsdag deler av evakueringen etter leirskredet. Kommunikasjonsrådgiver Roger Sandum i Gjerdrum kommune opplyser til NTB at det dreier seg om beboere i om lag 220 boliger.

– Evakuerte som er hjemmehørende i området ved barneskolen, herredshuset, boligområdet Hønsisletta sør for skolen og fylkesvei 120 fra Gjerivegen sørover til og med avkjøringen til Hønsigutua, samt Vestvang-området, kan fra og med fredag 8. januar kl. 10.00 flytte tilbake til sine hjem, skriver Gjerdrum kommune på sine nettsider.

– Gjennom grunnundersøkelser og analyser av prøver kan vi konkludere med at skredet ikke vil kunne forplante seg til området rundt skolen og herredshuset, samt Vestvang-området. NVE har derfor anbefalt politiet at evakueringen av disse områdene oppheves, sier regionsjef Toril Hofshagen.

NVE er i full gang med å vurdere de øvrige evakuerte områdene.

– Noe forenklet kan vi si at vi jobber oss nærmere og nærmere skredkanten for å gradvis kunne gi råd om evakuering, sier Hofshagen.

– Når en så alvorlig hendelse som skredet i Gjerdrum inntreffer, må vi gå nøye gjennom årsaksforholdene og vurdere om samfunnets håndtering av risikoen kan forbedres, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun sier at de raskt vil komme tilbake til mandat for ekspertgruppen og sammensetningen av denne.

– Basert på funnene skal ekspertgruppen deretter gå gjennom hvilke læringspunkter hendelsen har gitt oss og evaluere arbeidet med å forebygge kvikkleireskred og om det er behov for endring av regelverk og hvordan dette følges opp, opplyser departementet.

31 boenheter ble tatt av skredet i Gjerdrum, fordelt på ni bygg. Over tusen personer ble evakuert etter skredet. Sju personer er funnet omkommet i skredområdet. Tre personer er antatt omkommet og fortsatt ikke funnet.

Beslutningen om oppheving av evakueringen er tatt av politiet, som har fått faglige råd av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Torsdag ble det også kjent at skredet i Gjerdrum skal undersøkes av en ekstern ekspertgruppe.

Ekspertgruppens arbeid med å granske skredet vil være todelt, opplyser Olje- og energidepartementet. Den skal først arbeide med å finne årsakene til skredet.

Flere nyheter: