Menu
Datatilsynet er klare på at kirken må «avklare med dem som figurerer sentralt i gudstjenesten og som fanges opp av kamera» om en gudstjeneste skal strømmes på nettet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Datatilsynet: Kirken må innhente tillatelse til å filme gudstjenester

Datatilsynet sier Kirken ikke kan strømme gudstjenester på internett med mindre de innhenter samtykke fra alle de involverte.

Av NTB | 15.02.2020 12:16:11

Økonomi og næringsliv: KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kirkerådet har laget et forslag til nye regler der det skulle åpnes for strømming av gudstjenester, men ble møtt med kritikk fra både prester og Datatilsynet.

I forslaget ble det lagt vekt på at en «gudstjeneste er en offentlig handling der tilstedeværende må være innforstått med at filming kan forekomme», skriver Vårt Land.

Sogneprest Anna Ramskov Laursen mente de nye reglene var i strid med den nye personvernloven. KA holdt fast på sitt syn og svarte at det var vanskelig å tenke seg et mer offentlig rom enn en kirke. Nå har imidlertid Datatilsynet vurdert reglene. Deres tilbakemelding sier klart at kirken må «avklare med dem som figurerer sentralt i gudstjenesten og som fanges opp av kamera».

– Dersom man ønsker å filme dåp, bryllup og lignende må det innhentes samtykke fra de involverte, sier seksjonssjef Ylva Marrable i Datatilsynet.

Videre fastslår tilsynet at nattverden under vanlige gudstjenester en personlig, religiøs handling for mange. For å ivareta folks personvern bør man derfor bruke et pausebilde eller flytte kameraene.

(©NTB)

Flere nyheter: