Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dårlig responstid i Sør-Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt er et av fem distrikt som bare innfrir kravene for hasteoppdrag i en av tettstedskategoriene for responstid.

Av Egil M Solberg | 23.02.2021 14:41:10

Koronapandemi: Kravet for hasteoppdrag er at responstiden skal være 11 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene i tettsteder med over 20 000 innbyggere.

I tettsteder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere er kravet at responstiden skal være 19 minutter eller bedre for 80 prosent av hasteoppdragene.

I tettsteder med under 2 000 innbyggere er kravet til responstiden på 30 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.

Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet.

Det stilles kun krav til responstid for hasteoppdrag hvor det vurderes som påkrevd med umiddelbar respons fra politiet.

Det er store lokale variasjoner mellom politidistriktene. Det viser målingen av 18 853 registrerte hasteoppdrag i 2020, melder politidirektoratet i dag.

De nasjonale resultatene for 2020 viser at politiet samlet sett innfrir kravene til responstid i alle tettstedskategoriene.

Flere nyheter: