Menu
SORTERER PÅ KJØKKENBENKEN. De fleste nordmenn er flinke til å sortere emballasje. Foto: Fartein Rudjord

Dårlig på kildesortering

Innbyggere i Rogaland og Vestland fylker er blant de dårligste i landet på sortering av plastemballasje.

Av Egil M Solberg | 18.02.2020 10:34:08

Kildesortering: En undersøkelse utført av Grønt Punkt Norge i januar viser at 83 prosent av nordmenn sier at de kildesorterer plastemballasje.

Aldri har oppslutninga rundt kjeldesortering av plastemballasje vært høyere.

I Rogaland og Vestland fylke er vi i imidlertid blant de dårligste i landet på sortering av plastemballasje.

Rogaland og resten av Vestlandet ligger et stykke bak landsgjennomsnittet når det kommer til kildesortering av plastemballasje, viser en ny måling.

– Et klart flertall i Rogaland er flinke til å kildesortere plastemballasjen sin. Likevel ligger fylket og resten av landsdelen litt bak landsgjennomsnittet, så jeg håper vi kan få flere til å sortere i 2020, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Gjennom jevnlige målinger følger Grønt Punkt Norge med på oppslutningen rundt kildesortering av plastemballasje og andre emballasjetyper.

De to siste månedene har andelen plastsorterende husholdninger på Vestlandet ligget på 77 prosent. I samme periode i fjor lå denne andelen på 80 prosent.

På landsbasis kildesorterer om lag 84 prosent av husstandene plastemballasje.

Flere nyheter: