Menu
Tysk bilindustri er i ferd med å komme i gang igjen etter at flere fabrikker stengte porten på grunn av koronapandemien. Det bidro til å svekke tysk økonomi. Illustrasjonsfoto: Felix Kästle / DPA / AP / NTB scanpix

Dansk og tysk økonomi krympet rundt 2 prosent

Tysklands BNP falt med 2,2 prosent i første kvartal. I Danmark ble nedturen 1,9 prosent. Pandemien kan redusere verdens økonomi med 9,7 prosent, advarer bank.

Av NTB | 15.05.2020 11:18:29

Økonomi og næringsliv: Det tyske fallet i brutto nasjonalprodukt er det største på et kvartal siden 2009. Tallene fra landets statistikkbyrå fredag gir et første innblikk i covid-19-utbruddets virkning på økonomien.

Pandemien nådde Europa for alvor i mars, og i midten av måneden begynte Tyskland å stenge ned store deler av samfunnet. Selv om myndighetene ikke tvang fabrikker til å stenge, valgte mange bedrifter – blant annet i bilindustrien – å gjøre dette.

Nylig kom det tall som viste at industriproduksjonen falt med 9,2 prosent fra februar til mars, mens ordreinngangen falt med 15,6 prosent.

20. april begynte landet å løsne gradvis på restriksjonene. Butikker er åpne, bilproduksjonen er i gang igjen og restaurantene begynner så smått åpne.

I Danmark er persontransport, hotellnæringen, restaurantdrift og kultur blant de virksomhetene som er hardest rammet.

– På motsatt side sees det ingen tydelige tegn på nedgang i de vareproduserende sektorene som landbruk, industri og byggebransjen, skriver Danmarks Statistik.

Nedturen i de to landene er betydelig mindre enn i resten av EU. Eurostat kom fredag med et sesongjustert estimat som viser et samlet BNP-fall på 3,3 prosent.

På verdensbasis anslår Den asiatiske utviklingsbanke (ADB) at økonomien vil krympe med 9,7 prosent. Det er dobbelt så mye som tidligere estimater fra banken.

Basert på en rekke scenarioer anslår banken at effekten av pandemien vil koste svimlende 8,8 tusen milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 90.000 milliarder kroner eller ni norske oljefond. Banken sier samtidig at statlig innsats kan bidra til å redusere tapene.

– Dette vil være vanskelig å dekke inn igjen, sier banken, som ikke utelukker en ny finanskrise, dersom man ikke får kontroll på pandemien i tide til å hindre konkurser.

I separate tall for USA og Kina sier banken at de kan miste henholdsvis 10 og 11 prosent av sitt BNP.

Samme dag melder Danmarks Statistik om en nedgang i BNP på 1,9 prosent. Også her er koronautbruddet og de påfølgende smitteverntiltakene hovedforklaringen.

Samtidig er det ventet at den økonomiske nedturen vil fortsette. En rekke land ble direkte berørt først på slutten av forrige kvartal, mens pandemien for alvor festet grepet i april.

ADB sier opptil 242 millioner jobber kan gå tapt, mer enn sju ganger så mange som under finanskrisen for et tiår siden. Tapet av arbeidsinntekt kan bli over 1.800 milliarder dollar.

(©NTB)

Flere nyheter: