Menu
Danske soldater kan ikke anklages for å ha medvirket til tortur av krigsfanger i Irak, slår dansk høyesterett fast. Illustrasjonsfoto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix / NTB

Dansk høyesterett frifant forsvaret i tortur-sak

Dansk høyesterett har frifunnet det danske forsvaret i tortursaken der 23 irakiske krigsfanger tidligere var tilkjent erstatning.

Av NTB | 31.05.2022 13:15:54

Krig og konflikter: Med tirsdagens kjennelse er det dermed satt punktum for en elleve år lang runde i det danske rettsvesenet.

Saken begynte i november 2004 da 350 danske soldater, som var stasjonert i Basra sør i Irak, deltok i en operasjon sammen med britiske og irakiske styrker.

Operasjonen var rettet mot landsbyen Az Zubayr der det var mistanke om at opprørere skjulte seg. 36 sivile irakere ble tatt til fange og først sendt til militærbasen der danskene var stasjonert.

Deretter ble de transportert inn i Basra der de ble torturert og mishandlet på en politistasjon og i det beryktede al-Jamiat-fengselet.

De irakiske mennene har blant annet fortalt hvordan de ble hengt opp under taket og utsatt for ulike former for ydmykende behandling, også av de danske soldatene.

– Så kom det en dansk soldat med lateks-hansker. Han stakk fingeren inn i meg, fortalte en 57 år gammel lærer.

Retten var enig i at den danske stat hadde et medansvar for at fangene ble torturert og tilkjente mennene erstatning på 30.000 danske kroner hver.

Retten fant det imidlertid ikke bevist at de danske soldatene kunne vite at de sivile irakerne ville bli torturert i fangenskap, eller at danske soldater deltok i torturen.

Den forklaringen slo sprekker da den tidligere etterretningsoffiseren Anders Kærgaard ga Ekstra Bladet opptak som tydelig viste at de danske soldatene hadde vært til stede.

Et videoklipp viser hvordan de sivile irakerne blir slått og sparket av irakiske politimenn, før kameraet blir slått av. Da opptaket starter igjen, sier en soldat på tydelig dansk:

– Har du sett, de får jo bare noen klemmer.

Forsvaret hevdet at dommen i Østre Landsret var uriktig og argumenterte med at det ville få vidtrekkende konsekvenser dersom den ble stående.

Irakerne hevdet at dommen i for stor grad frikjente de danske soldatene og at erstatningsbeløpet var for lavt.

Tirsdag kom de sju dommerne i dansk høyesterett med sin kjennelse, som helt frifinner det danske forsvarsdepartementet for anklagene om at danske soldater medvirket til tortur i Irak.

– Høyesterett har i dag sviktet, sa irakernes talsmann Christian Harlang kort tid etter at kjennelsen ble kjent.

Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov er kortfattet i sin kommentar.

– Forsvarsdepartementet tar dommen til etterretning og har ikke ytterligere kommentarer, heter det i en uttalelse.

23 av de tidligere fangene gikk i 2011 til sak mot det danske forsvaret og krevde 120.000 danske kroner i erstatning hver. Den danske forsvarsledelsen avviste anklagene og forsøkte i det lengste å få saken stanset, men i juni 2018 fikk 18 av mennene delvis medhold i Østre Landsret.

Det danske forsvaret nektet først for å ha deltatt i operasjonen der irakerne ble tatt til fange og påsto at de danske soldatene var langt unna.

Både det danske forsvaret og de tidligere krigsfangene anket dommen inn for dansk høyesterett.

Dansk høyesterett bestrider ikke at de irakiske krigsfangene ble behandlet på umenneskelig vis i det beryktede al-Jamiat-fengselet, men mener i motsetning til Østre Landsret ikke at de danske soldatene burde ha forstått hva som ventet fangene da de overleverte dem til irakerne.

(©NTB)

Flere nyheter: