Menu
Frps Carl I. Hagen under redegjørelsen for Nav-saken i Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Carl I. Hagens Nav-anmeldelse oversendt politiet

Riksadvokaten har sendt anmeldelsen fra Frps Carl I. Hagen i Nav-saken videre til politiet og Spesialenheten, i tråd med vanlig prosedyre.

Av NTB | 29.01.2020 16:30:38

Arbeidsliv: Den tidligere Frp-lederen sendte før jul sin anmeldelse – på seks sider – til setteriksadvokat Henry John Mæland.

Hagen anmelder en rekke personer uten å navngi hver enkelt, men skriver at anmeldelsen gjelder «de ansvarlige tjenestepersoner og embetspersoner for Nav-skandalen hos Arbeids- og sosialdepartementet, Administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, påtalemyndigheten, Nav, regjeringsadvokaten og domstoler.»

Onsdag kunngjorde Riksadvokaten at anmeldelsen er sendt videre.

– For øvrig hører saken dels under det ordinære politi, dels under Spesialenheten for politisaker, og Deres anmeldelse er i dag – i tråd med vanlig prosedyre – oversendt til behandling til disse respektive organer, jf. vedlagte gjenparter av oversendelsespåtegningene, skriver riksadvokat Maurud.

Minst 78 personer er uriktig dømt, og mange tusen er rammet av at Nav i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

I svaret til Hagen gir riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ham rett i at det dels er tale om forhold som det er aktuelt å vurdere etter ansvarlighetsloven – noe det hører til Stortinget å ta stilling til.

I brevene til politiet og Spesialenheten skriver Maurud at det vil være aktuelt å se hen til opplysninger som kom fram i stortingshøringen om saken, i tillegg til det som måtte komme fram i den varslede granskingsrapporten.

(©NTB)

Flere nyheter: