powergym
Menu
Foto: Daniel Niazi

Bygger ut Haugesund sykehus

Styret i Helse Fonna sa i dag ja til å bygge ut Haugesund sjukehus mot vest. Går alt etter planen skal utbygginga av 30.000 kvadratmeter starte i 2018.

Av Egil M Solberg | 04.04.2016 16:55:19

– Dette er en viktig dag både for pasientene, medarbeiderne og alle vi som bor i Fonna-området, seier styreleder Kjell Arvid Svendsen.

Han er entusiastisk på vegne av Haugesund sjukehus og viser til at det er stort behov for nye og renoverte behandlingslokaler på sykehuset.

Saken blir nå sendt til Helse Vest for ytterligere styrebehandling. Målet er å få innvilget lånefinansiering via statsbudsjettet slik at byggestart kan skje i 2018.

Bygger mot vest
Det har vært utarbeidet ulike alternativ for utbygging av Haugesund sjukehus. Prosessen har gått over nærmere to år.

– Vi kan nærmere doble størrelsen på Haugesund sjukehus innenfor den økonomiske bæreevnen vi har, seier Svendsen.

Rammen for nybygget er på 1,8 milliarder 2016-kroner i første byggetrinn og ytterligere 1,5 milliard i det neste byggetrinnet.

I byggetrinnene ligger det og renovering av deler av det eksisterende sykehuset.