Menu
FOTO: Steinar Midtskogen (Midtskogen) / Wikimedia

Bygger ut DAB på Østlandet

Torsdag ettermiddag i sist uke kom den første store DAB-senderen fra Radio Haugaland i drift fra Tryvannshøgda i Oslo.

Av Egil M Solberg | 20.03.2022 23:24:17

DAB-utbygging: Utbyggingen av DAB for lokalradio stanset opp i 2016 da FK Haugesund og Haugaland Kraft samarbeidet om å frata lokalradioene konsesjonene og overta retten til økonomisk statsstøtte.

For et et drøyt år siden kjøpte Radio Haugaland retten til å fortsette utbyggingen. Dette var en kostnad på 2.870.000 kroner for lokalradioene. Prisen ble såpass høy, fordi andre interesser var villig til å betale mye penger for å hindre DAB-utbyggingen.

Koronapandemien har gjort det krevende å få installert radiosendere, men nå som våren er her har mange prosjekt kommet i gang. I 2022 er det planlagt 10 nye DAB-sendere i regi av Radio Haugaland.

7 av disse kommer på Østlandet. Den første senderen var på luften torsdag i sist uke og de neste kommer fortløpende gjennom dette året.

Omsider vil også Rogaland og Sunnhordland får utvidet DAB-dekning. 5 nye DAB-sendere er planlagt de neste månedene i vårt eget område. Dette er alle sendere som var planlagt bygget i 2016, men som ble stanset av FK Haugesund og Haugaland Kraft.

Det blir i 2022 også bygget flere sendere i Bergens-regionen og i Sogn. Etter planen kommer det i år også 2 større sendere på plass i Trøndelag. Bodø, Tromsø, Sunnmøre og Sørlandet kommer neste år.

Sender ikke Radio Haugaland på Østlandet

Det er forskjellig innhold som blir sendt i de forskjellige regionene. Radio Haugaland vil ikke bli distribuert andre steder i landet, men Radio Haugaland er delaktig i utviklingen av en rekke nye radiokanaler både lokalt og nasjonalt.

Det er inngått samarbeid og planlagt en rekke nye spennende radiokanaler som også vil bli gjort tilgjengelig i Rogaland og Sunnhordland etterhvert.

Flere nyheter: