Menu
Illustrasjon: 3 RW + HLM arkitektur

Bygger Stangeland barneskole og idrettshall

Karmøy kommune har nå signert avtale med entreprenør Kruse Smith for bygging av nye Stangeland barneskole og idrettshall.

Av Egil M Solberg | 27.01.2020 14:54:50

Skolebygg: Dette er i tråd med det politikerne i Karmøy har vedtatt.

– Vi skal bygge en flott skole og aktivitetshall på Stangeland med rom for utvikling, utforsking og lek, sier ordfører Jarle Nilsen.

Skoleåret 2022 skal den nye skolen og hallen tas i bruk. Om en drøy måned starter gravearbeidene på tomten og i august 2020 starter byggearbeidene.

Stangeland barneskole blir en av landets største barneskole. Den skal gi et godt skole- og aktivitetstilbud til barna som i dag er i skolekretsen til Eide og Stokkastrand skole.

I alt vil den nye skolen ha kapasitet til 700 elever.

Målet er at Stangeland skole og Stangelandshallen skal fungere som aktivitets- og forskerarena, både i skoletid og på ettermiddag/ kveldstid.

Anlegget anses for å være nyskapende, og har derfor fått tilskudd fra Kulturdepartementet. Den nye skolen vil legge til rette for variert og fremtidsrettet læringsaktivitet. Både inne og ute.

Det er Kruse Smith Entreprenør AS som er valgt som entreprenør i arbeidet. De er lokalisert på Spanne og vil benytte flere lokale aktører i arbeidet. Bygging av skole og idrettshall har en total ramme på 248,8 millioner kroner.

Prosjektleder Jan Arvid Sandvik i Karmøy kommune skal lede byggeprosjektet fra kommunen sin side.

– Vi har hatt et tett samarbeid med entreprenør i den fasen vi har vært gjennom. Det er gjort et viktig og forberedende arbeid siden det i 2016 ble vedtatt å bygge ny skole og idrettshall, sier Sandvik.

Han forteller at det er gjort mange gode valg av løsninger innen den økonomiske rammen som er til rådighet.

– De nye byggene på Stangeland blir bygget som passivhus, dette vil sikre lavere driftskostnader, sier Sandvik.

Han gleder seg til byggene tar form og at de i 2022 blir tatt i bruk.

Flere nyheter: