Menu
Illustrasjonsbilder fra Statens Vegvesen og arkitekter.

Bygger anlegg for turisme i Norge

Statens Vegvesen bygger flere nye turistanlegg på Vestlandet i tiden fremover.

Av Egil M Solberg | 11.02.2021 07:58:32

Turistanlegg: Til turistsesongen 2021 skal seks nye turistvegprosjekter være fullført – fra Jæren i sør til Varanger i nord.

Ytterligere fire prosjekter under bygging vil stå klare til sommersesongen 2022.

Nasjonale turistveger er 18 kjøreturer gjennom praktfull norsk natur der opplevelsen styrkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst.

Innen 2024 skal Nasjonale turistveger fremstå som en helhetlig attraksjon etter 30 års utviklingsarbeid.

Ropeid – Ryfylke

Da nye Sandsfjord bru avløste fergen mellom Sand og Ropeid i 2015, ble det meste av fergeleiet på Ropeid liggende ubrukt og forlatt.

Ideen bak den nye rasteplassen er å kombinere muligheten for å kunne raste ved fjorden, med en reparasjon av landskapet der den ødelagte sjølinjen blir «bandasjert» med betongmadrasser.

Rasteplassen får spesialdesignede krakker, bord, lykter og lamper som er laget av materiale fra resirkulerte plastbåter fra Ryfylke.

Sammen med servicebygget tegnet av Jensen og Skodvin arkitekter, og som ble åpnet i 2005, blir Ropeid nå et fullverdig turistveistopp nede i vannkanten.

Arkitekt: KAP.

Tyrvefjøra – Hardanger

I en liten bukt utenfor Ålvik langs Hardangerfjorden skal rasteplassen Tyrvefjøra utstyres med et toalett ingen har sett maken til.

Ved å bygge toalettet som en del av landskapet, ønsker arkitektene å understreke hva man kaller de intime og nesten hemmelige kvalitetene på plassen.

Det spektakulære byggverket består av to separate toaletter under et stort tak som synes å sveve over landskapet.

Som byggemateriale i toalettenes yttervegger benyttes trær med sine stammer og røtter.

Arkitekt: Helen & Hard

Espenes – Hardanger

Et stopp på rasteplassen Espenes langs riksveg 13 i Hardanger ga i mange år både hvile og gode naturopplevelser for vegfarende mellom Odda og Kinsarvik.

Etter gjennomføringa av rassikringsprosjektet Deildo stod plassen igjen som en stor grusflate.

I dette mektige landskapet bygger nå Statens vegvesen et moderne turistveganlegg med god utsikt nordover Sørfjorden fra en plattform med tak i rustfritt stål.

Under taket blir det både sitteplasser og et servicebygg med tre toaletter og et handicaptoalett.

Parkeringsplassen rommer 14 biler og to busser.

Arkitekt: Code arkitektur AS.

Flesefossen – Ryfylke

Langs riksveg 13 mellom Nesflaten og Røldal, der Flesefossen kommer ned fjellsiden, skal dagens rasteplass i Brattlandsdalen totalrenoveres.

En plattform i betong skal bære en langsgående konstruksjon i stål og tre og by på rastemuligheter og utsikt til fossen. Det nye toalettet innlemmes i konstruksjonen.

I prosjektet inngår også sittegrupper i terrenget og parkering for åtte personbiler og to busser.

Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter.

Flere nyheter: