reklame for Utvik Autoservice
Menu
Partene har kommet til en enighet etter busstreik flere steder i landet siden 20. september. Totalt la over 8.000 sjåfører landet over ned arbeidet sitt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Busstreiken er over

Etter i overkant av tolv dager med busstreik ble partene enig klokken 7 torsdag. De første bussene vil være i gang fra klokken 12, ifølge Yrkestrafikkforbundet.

Av NTB | 01.10.2020 07:37:53

Økonomi og næringsliv: – Likevel må folk belage seg på at det vil være driftsforstyrrelser utover hele dagen, skriver Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding torsdag morgen.

De første bussjåførene ble tatt ut i streik søndag 20. september. Totalt la over 8.000 bussjåfører landet over ned sitt arbeid, og streiken har rammet hele landet.

– Vi vil takke befolkningen og passasjerene våre for den massive støtten vi har opplevd gjennom streiken, sier forhandlingsleder Stein Guldbrandsen i Fagforbundet, som forteller at sjåførene har opplevd massivt med støtteerklæringer fra nordmenn over hele landet.

Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene.

Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen, blir oppgjøret godkjent.

– Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver. Det gis generelle tillegg på til sammen 5,50 kroner, samt 1 krone som fagbrevtillegg i 2020, uttaler forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

– Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019, uttaler forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

– Årslønnsveksten blir da nærmere 20.000 kroner for den enkelte sjåfør. Av andre gjennomslag har vi sikret at det skal jobbes med å se på arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak, sier Eggum.

– Vi er fullt innforstått med at etterslepet i bransjen ikke kan tas i ett oppgjør, men vi synes de skrittene som ble tatt i år og trolig også neste år, er for små i forhold til enigheten om lønnsnivået i Bussbransjeavtalen, sier han.

I Bussbransjeavtalen som ble innført i 2007, ble det enighet om at bussjåførene skulle ha en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, et krav arbeidstakerne mener ikke er blitt møtt. I tillegg er det misnøye i Fagforbundet med at oppgjøret ikke tok for seg andre krav, blant annet at man skulle gi bussjåførene tilstrekkelig tid til sikkerhetssjekk. Nå tror Gulbrandsen at avtalen kan bli nedstemt blant Fagforbundets medlemmer.

– Når vår delegasjon lander på et nei, er det fordi våre tillitsvalgte gir veldig klart uttrykk at det er for dårlig. De kjenner våre medlemmer godt, og jeg vil tro våre medlemmer kommer nok til å stemme klart nei, sier han.

Imidlertid er det også i uravstemningen det samlede resultatet som teller. Fagforbundet representerer langt færre bussjåfører enn Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

Overfor NTB utdyper han hvordan NHO Transport ser på løsningen.

– Vi er fornøyd med en balansert løsning som begge parter kan leve med. Det er viktig å avslutte streiken så fort mulig for passasjerenes del.

Ifølge VG opplyser Fellesforbundet at alle sikres en lønnsvekst på 9 kroner. Dette fordeles med 6,50 kr i lønnsøkning i 2020 og en opptrapping med 2,50 kroner i 2021. I tillegg kommer det generelle tillegget i mellomoppgjøret i 2021.

Gulbrandsen forteller imidlertid til NTB at Fagforbundets delegasjon ikke er helt fornøyd. De fire forbundene gir felles svar på tilbudet fra NHO, men alle delegasjonene er delte. Fagforbundets delegasjon er i mindretallet som sier nei til tilbudet.

Administrerende direktør Jon Stordrange i NHO Transport er fornøyd med løsningen man har kommet fram til.

Flere nyheter: