Menu
Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Busch med uforbeholden beklagelse i trygdeskandalen

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch fastholder kritikken om at Riksadvokaten ikke ble informert tidligere om tvilen rundt Navs praktisering av trygdereglene.

Av NTB | 09.01.2020 12:40:09

Arbeidsliv: – Om vi hadde fått noen varsler, ville vi gått tungt inn allerede i 2017, sa Busch da høringen om trygdeskandalen startet i Stortingets kontrollkomité torsdag.

Han startet sin redegjørelse med å komme med en beklagelse til ofrene for rettsskandalen og viste til at dette ikke er i samsvar med slik embetet ønsker å fremstå.

I sin redegjørelse la Busch fram nye tall, der det framgår at 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel. 44 av dem ble dømt til fengselsstraff, som er helt eller delvis sonet.

I åtte saker ble det idømt samfunnsstraff, mens 19 personer ble dømt til betinget fengsel. I fire tilfeller var soningen ikke blitt påbegynt da trygdesaken sprakk i fjor høst.

– Jeg skulle svært gjerne vært underrettet tidligere om tvilen. Den kritikken fastholder jeg i dag, sa Busch.

Busch pekte på at Riksadvokaten ved en rekke skjæringspunkter i saken kunne og burde blitt informert, som da de første avgjørelsene fra Trygderetten som bestred Navs praktisering av regelverket, kom i 2017.

Også senere ville det vært naturlig å informere Riksadvokaten ved en rekke tilfeller, ifølge Busch. Men heller ikke da saken ble diskutert mellom Nav og departementet i desember 2018 og vinteren 2019, fikk Riksadvokaten vite noe.

På spørsmål fra saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) om uriktige domfellelser kunne vært forhindret dersom Riksadvokaten var blitt konsultert tidligere, svarte han:

– På to møter i 2019 ble ikke saken nevnt i det hele tatt. Hvis vi hadde hørt om diskusjonen som gjenspeilte seg i Nav, hadde jeg forsømt mine plikter om vi ikke hadde handlet, det er det ingen tvil om.

Også de tidligere arbeids- og sosialministrene Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) skal forklare seg torsdag.

– Det er sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser. Min beklagelse er uten forbehold, sa Busch.

Først i oktober i fjor ble Riksadvokaten underrettet om tvilen rundt praktiseringen av regelverket av Nav og Arbeids- og sosialdepartementet.

Senere torsdag skal Ap-leder Jonas Gahr Støre forklare seg for komiteen i egenskap av at han var utenriksminister da EU-forordningen startet å gjelde i 2012.

Flere nyheter: