reklame for Sheiken Bowling
Menu
Skisser viser hvordan planlagte parkeringsareal ved Edda Kino vil se ut. FOTO: Sykkelbyen / Haugesund kommune

Bruker 800.000 på sykkelparkering

Det skal nå investeres 800.000 kroner til sykkelparkering ved Edda Kinosenter i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 08.09.2020 18:02:55

Sykkelparkering: Denne uken starter bygging av sykkelparkering ved Edda kino.

Sykkelbyen håper at en god sykkelparkering her vil motivere flere til å sykle til kinoen og sentrum, framfor å kjøre bil.

Det er planlagt montering av 44 ordinære sykkelstativ dvs over 80 plasser, samt to stativ for å kunne låse lastesykler.

Parkeringen er finansiert med midler fra den tidligere statlige tilskuddsordningen for økt sykkelbruk, midler fra kommunen og midler fra Sykkelbyen Haugesund-Karmøy, med en kostnadsramme på kr 800.000.

Haugesund kommune har byggeledelsen i prosjektet og regner med en anleggsperioden på ca 2 måneder.

Det vil bli noe redusert fremkommelighet rundt kinobygget i byggeperioden.

Flere nyheter: