Menu
– Kommunen beklager at det ikke har vært mulig å komme fram til en forhandlingsløsning, sier forhandlingssjef Per Steinar Aasebø i Oslo kommune. Foto: Vidar Ruud / NTB

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Partene i Oslo kommune kom ikke til enighet i årets tariffoppgjør og har derfor valgt å melde brudd. Dermed går oppgjøret til Riksmekleren.

Av NTB | 30.04.2021 19:24:53

Arbeidsliv: Nyheten kom fredag ettermiddag.

– Kommunen beklager at det ikke har vært mulig å komme fram til en forhandlingsløsning. Kommunen er avhengig av å gjennomføre tariffoppgjørene innenfor en forsvarlig økonomisk totalramme og har derfor lagt rammen fra privat sektor til grunn, sier forhandlingssjef Per Steinar Aasebø i Oslo kommune.

– Det må konstateres at kravene fra forhandlingssammenslutningene til dels er langt over dette, sier Aasebø.

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om en klar reallønnsvekst, og at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass.

– Ansatte i Oslo kommune har nedlagt en formidabel innsats i pandemien i helsetjenesten, i skolesektoren og ved å opprettholde de kommunale tjenestene fra hjemmekontoret. Samtidig sliter Oslo med å beholde høyt utdannede over tid. Dette må kommunen erkjenne i oppgjøret, sier Graff.

– Det var ikke mulig å komme til enighet. For oss var det rett og slett uakseptabelt med en ramme som gjør at våre medlemmer blir hengende etter resten av samfunnet, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin. Han fremholder at tilbudet fra arbeidsgiver ville betydd en nedgang i kjøpekraften for kommuneansatte.

– Da er det ingen grunn til å gå videre. Avstanden var for stor til å fortsette forhandlingene, sier hun etter fredagens brudd.

Dette betyr at årets lønnsforhandlinger vil gå til mekling. Datoene for det er 25. og 26. mai. Om det ikke blir enighet der, kan Unio gå ut i streik allerede fra torsdag 27. mai.

Erik Graff er forhandlingsleder for Akademikerne. Han beklager at kommunen ikke innser at en god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo kommune ikke skal tape i konkurransen med privat sektor.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) har valgt å bryte årets tarifforhandlinger med Oslo kommune. KAH består av de fire LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo og er den største forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune.

Unios forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen sier at Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for deres medlemmer.

(©NTB)

Flere nyheter: