Menu
Leder Stig A. Helgesen i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag. FOTO: Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Brudd i forhandlingene med jordbrukerne

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag skriver i en pressemelding at de beklager at regjeringen ikke tar den alvorlige situasjonen i norsk jordbruk på alvor.

Av Egil M Solberg | 06.05.2021 23:27:22

Konflikt: Rogaland Bonde- og Småbrukarlag beklager at regjeringen ikke tar den alvorlige situasjonen i norsk jordbruk på alvor.

– Vi opplever et enormt trykk fra medlemmene om behovet for økte inntekter og sosiale vilkår som andre grupper, sier leder Stig A. Helgesen i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag..

På Facebook er det 30 000 som har signert på oppropet #bondeopprør.

Tilbudet staten kom med inneholder ikke svar på noen av de sakene som jordbruket hadde prioritert i sitt krav.

– Vi mister i snitt 2 gårdsbruk daglig i Norge. Jordbruket krevde en kursendring i politikken for å kunne holde oppe produksjonen på små og mellomstore bruk over hele landet, sier han.

Staten valgte i sitt tilbud å fortsette en politikk som fortsatt vil bidra til færre bruk og dårligere rekruttering.

Lønnsomheten i næringa har blitt gradvis svekka over mange år, og er nå på et kritisk lavt nivå. Det har fått utvikle seg et stort inntektsgap mellom bønder og sammenlignbare grupper.

– Statens tilbud inneholdt ingen elementer som ville bidra til å tette dette gapet. Det betyr enda et år med halv betaling for dobbelt arbeid for norske bønder, sier en skuffet Helgesen.

Det er et stort behov for investeringer i landbruket. Jordbruket krevde en investeringspakke på 450 millioner for å begynne å hente inn etterslepet på investeringer.

Samtidig kommer det nye dyrevelferdskrav som også krever store investeringer.

– Tilbudet fra staten hadde ingen elementer som ville bidratt til å dekke investeringsbehovet som bare i melkeproduksjonen beløper seg til 20 milliarder de neste 12 åra, forklarer han.

Rogaland Bonde og Småbrukarlag støtter jordbrukets forhandlingsutvalg når de nå har valgt å bryte forhandlingene.

– Vi beklager at sentrale politikere ikke kan eller ikke vil forstå at norsk matproduksjon er inne i en alvorlig krise, avslutter han.

Flere nyheter: