reklame for smiaa
Menu
Julie Brodtkorb, leder for Norges Banks representantskap, deltok i en høring i Stortingets finanskomité mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brodtkorb med knallhard kritikk av Norges Bank i Tangen-høring

Risikoen for interessekonflikter når Nikolai Tangen overtar som oljefondssjef, er ikke eliminert, fastslår representantskapets leder i en stortingshøring.

Av NTB | 10.08.2020 13:17:35

Økonomi og næringsliv: – Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sier Julie Brodtkorp i en høring i Stortingets finanskomité mandag. Hun leder Norges Banks representantskap, som er sentralbankens kontrollorgan.

Bakgrunnen for høringen er et brev fra representantskapet med en rekke kritiske innvendinger til prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

Et viktig spørsmål er om Norges Bank har klart å lage gode nok skranker mellom Tangens eierinteresser og hans rolle som oljefondssjef.

I et brev fra hovedstyret heter det at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Brodtkorb sier representantskapet ikke deler den oppfatningen.

I spørsmålet om offentliggjøring av søkerlisten viste Brodtkorb til at Norges Bank har erkjent at Tangens navn ble ført opp på listen for sent.

– Hovedstyret erkjenner å ha brutt kravene etter offentlighetsloven, konstaterte hun.

– For å være konkret må hovedstyret ha ment at det er ubetenkelig at ny daglig leder i NBIM fortsetter som 43 prosent eier i Ako-systemet. Representantskapet deler ikke denne oppfatningen, sa Brodtkorb.

NBIM er en forkortelse for Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet. Ako Capital er hedgefondet Tangen startet i 2005.

– Hovedstyret er klar på at Tangens økonomiske forhold, etter de avtaler som er inngått, er i samsvar med de etiske prinsippene og innenfor det etiske rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank, sa Olsen.

Han understreket at banken har demmet opp for mulige interessekonflikter mellom Tangens private økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef.

Olsen fastholdt at hovedstyret etter beste evne har forsøkt å svare på spørsmålene fra Norges Banks representantskap om finansielle plasseringer i skatteparadiser.

– En rekke erklæringer skal sikre at Tangen ikke får noen informasjon om sin formue og Akos disposisjoner. Nikolai Tangen har oppfylt de krav hovedstyret har stilt til reorganisering, sa Olsen.

Han understreket at det aldri var noe krav fra sentralbanken at Tangen skulle helt ut av Ako Capital, og at det nå er sikret «full uavhengighet» mellom oljefondet og Akos disposisjoner.

– Representantskapet anser det som en sak av viktighet at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette som hovedeier i Ako-systemet, sa Brodtkorb i sin forklaring.

– Representantskapet er ikke kjent med at sentralbanksjefen orienterte departementet om denne forutsetningen, sa hun videre.

Olsen viste til at han hadde en samtale med finansminister Jan Tore Sanner (H) om saken.

– Vi var ikke innom enkeltelementer i den omfattende strukturen som nå er på plass, sa han.

Tangen tiltrer som oljefondets sjef 1. september.

På flere punkter kom Brodtkorb med hard kritikk av sentralbankens hovedstyre, som ledes av sentralbanksjef Øystein Olsen.

Tangens eierskap i Ako-sfæren har vært et sentralt punkt i kritikken.

Sentralbanksjefen forsvarte ansettelsesavtalen da det ble hans tur til å forklare seg i høringen.

Arbeidet med Tangens arbeidsavtale er nå sluttført, og Tangen har overlatt forvaltningen av Ako Capital til uavhengige parter, ifølge sentralbanksjefen.

Brodtkorb viste også til at Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven. Norges Bank plikter ifølge loven å informere Finansdepartementet om «saker av viktighet».

Flere nyheter: