Menu
Terrordømte Anders Behring Breivik på vei ut av den provisoriske rettssalen i Skien fengsel under rettssaken der han begjærte seg prøveløslatt. fredag avgjorde Agder lagmannsrett at Breiviks anke på avslaget om å prøveløslates ikke skal fremmes for ny behandling. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Breivik får ikke fremme anken overfor Agder lagmannsrett

Anders Behring Breivik, som ble nektet prøveløslatelse i Telemark tingrett, får ikke fremme anken overfor Agder lagmannsrett, melder Dagbladet.

Av NTB | 18.03.2022 13:19:50

Kriminalitet og rettsvesen: – Å løslate Breivik på prøve ved utløpet av minstetiden for forvaringsdommen ville være et uforsvarlig eksperiment, skriver dommerne i kjennelsen fredag.

Det var Dagbladet som omtalte den enstemmige kjennelsen først.

– Etter lagmannsrettens syn utgjør sakens alvor ikke en tilstrekkelig grunn til å henvise anken til muntlig ankeforhandling, skriver lagmannsretten.

– På grunn av kritikkverdig mangel på progresjon i soningen har Breivik ikke fått mulighet til å vise endringer i holdning, i handling og fremgang, skrev forsvareren, ifølge kjennelsen.

Også under behandlingen av saken i Telemark tingrett kritiserte Storrvik Breiviks soningsforhold i Skien. En uke etter at dommen i tingretten falt, ble det kjent at Breivik skal flyttes til Ringerike fengsel.

Lagmannsretten påpeker at soningsforholdene ikke er relevante for saken om prøveløslatelse.

– Det ligger utenfor rammen av denne saken og er uten betydning for avgjørelsen å vurdere soningsforholdene for Breivik, skriver dommerne.

Tingretten avviste dette og konkluderte med at det er betydelig risiko for at Breivik vil kunne falle tilbake til atferden som førte til at han begikk terrorhandlingene i 2011, hvis han løslates nå.

Telemark tingrett slo i februar fast at Anders Behring Breivik fortsatt er farlig og åpenbart forstyrret. Domstolen avviste begjæringen om prøveløslatelse, men Breivik anket avgjørelsen. I støtteskrivet til anken trakk Breiviks forsvarer Øystein Storrvik fram soningsforholdene i Skien fengsel.

Breivik begjærte seg prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på ti år i forvaringsdommen på 21 år han fikk for terrorangrepet 22. juli 2011. Han påsto at han nå tar avstand fra vold, men sa at han ville kjempe for nasjonalsosialistiske verdier på fredelig vis dersom han ble sluppet ut.

Flere nyheter: