reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
FOTO: Østensjø rederi

Bråstopp i maritim næring

Antallet ansatte i maritim næring kan falle med nesten 25 prosent de neste tre årene. Det er koronapandemien og oljeprisfallet som nå bremser utviklingen.

Av Egil M Solberg | 27.04.2020 22:06:20

Næringsliv: Effekten av koronapandemien og oljeprisfallet får dramatiske konsekvenser for den norske maritime klyngen.

– Nå må vi få økt kriseforståelse for maritim næring, og det haster med
motkonjunkturtiltak, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

Det er en prognose utarbeidet av Menon Economics som nå viser at utsiktene er dystre for næringen.

– Det viktigste vi kan gjøre nå, er å sikre at vi har en oppegående petroleum og maritim næring når hverdagen kommer tilbake, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) i energi- og miljøkomiteen.

Halleland påpeker at Maritim næring er med på å skape enorme verdier og sikrer velferdsstaten.

– Det arbeides nå med tiltak som kan gi umiddelbar effekt og Fremskrittspartiet har også frontet å innføre midlertidige endringer av skatteregime, opplyser Halleland.

Prognosen viser at det haster

– Prognosen bekrefter alvoret i situasjonen vi nå står i, og det viser at det haster å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak, sier Meling.

Sammenlignet med toppen i 2014, før oljeprisfallet, vil det ifølge hovedscenariet i Menon-rapporten være over 40 000 færre maritimt ansatte ved utgangen av 2022.

Hovedscenariet viser for tidsrommet 2019 til 2022 et fall i omsetningen fra 445 milliarder kroner til 335 milliarder kroner, eller 110 milliarder kroner. Det utgjør nær 25 prosent.

– Maritimt Forum har overfor myndighetene fremmet en tiltakspakke som inneholder 40 tiltak som vil sikre maritim næring igjennom og etter koronakrisen, opplyser Meling.

Forslaget inneholder bl.a. forslag om midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet, forsering av bygging av statlige skip, tiltak som sikrer økt likviditet og kapitaltilgang, samt en midlertidig endring av
nettolønnsordningen for norske sjøfolk.

– Maritim næring er en fremtidsnæring. Derfor er det avgjørende at bevilgningene gjøres raskt. Dette er alvor, sier Sverre Meling jr.

Flere nyheter: