Menu
Prosjektet vil koste rundt 750 millioner kroner og planområdet omfatter en veistrekning på omtrent 1,3 km. Ny fylkesvei er planlagt med ett kjørefelt i hver retning og i hovedsak sykkelfelt og fortau på begge sider. Illustrasjon fra Rogaland Fylkeskommune

Bråk om planer for ny Risøy-bro

En enebolig må jevnes med jorden for at fylket og Haugesund kommune skal kunne bygge ny bro over til Risøy. Slikt blir det bråk av.

Av Egil M Solberg | 23.11.2022 22:06:42

Risøy-bro: Fylkeskommunen skal bygge ny bro til Risøy. Kommunen vil også bygge ut St. Olavs barnehage.

Da må blant annet huset til Olav Larsen rives. Et hus han kjøpte for 3 millioner kroner for 3 år siden og som han har brukt tusenvis av timer på å pusse opp, skriver Haugesunds avis.

Ny bro til Risøy er nå hovedprioriteringen til fylkeskommunen og kommunen i en planlagt bypakke. Skal barnehagen samtidig bygges ut, må huset hans rives.

Larsens eiendom er nå planlagt som uteområde for barnehagen, skriver avisa.

Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune.

Flere nyheter: