fbpx
Menu
gris

Bøtelagt for dårlig dyrehold

En grisebonde fra Vindafjord er bøtelagt for grove brudd på dyreverdferdsloven. Mattilsynet avdekket feil avliving, dårlig levemiljø for slaktegris og manglende oppfølging av syke og skadde griser.

Av admin | 28.02.2018 07:23:46

Feilaktig avliving, dårlig levemiljø for slaktegris og manglende oppfølging av syke og skadde griser, var funn Mattilsynet gjorde under en inspeksjon hos grisebonden, skriver Haugesunds avis.

– På bakgrunn av din kompetanse som rådgiver i Nortura og som mangeårig dyreholder, samt tidligere dialog med Mattilsynet om dyrevelferd hos slaktegris, vurderer vi at regelbruddene vi har påpekt under tilsynet er gjort med forsett. Vi mener altså at du har vært klar over at det du har gjort har vært i strid med regelverket. Dette vurderer vi som skjerpende, og det gjør at vi ser spesielt alvorlig på saken, skriver tilsynet ifølgeavisen.

Mattilsynet konkluderte med at regelbruddene var så alvorlige at de utstedte et overtredelsesgebyr på litt over 40.000 kroner.

Flere nyheter: