Menu
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) jobber fortsatt med strømløsninger for borettslag og bønder. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Borettslag må vente på strømstøtte

Borettslag og sameier kommer ikke til å få strømstøtte allerede når fakturaene for desember sendes ut.

Av NTB | 05.01.2022 13:53:47

Økonomi og næringsliv: Det bekrefter olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) overfor NTB.

– I loven er det lagt til rette for å i inkludere fellesmålt husholdningsforbruk i ordningen så raskt som mulig, sier hun.

Men dette kan først skje når Olje- og energidepartementet har funnet en metode for å skille husholdningsforbruk fra næringsvirksomhet.

– Vi jobber med dette, sier Persen.

Når løsningen er funnet, vil den ifølge henne bli lagt fram i en egen forskrift.

Strømstøtte til næringsvirksomhet vil kunne komme i konflikt med EØS-reglene om statsstøtte.

– For at ordningen skal kunne omfatte husholdningsforbruk fra fellesmåler i borettslag og sameier, kreves særskilte løsninger for å sørge for at ikke også næringsvirksomhet mottar støtte, fastslår Persen.

– Dette arbeidet er ikke sluttført, og det jobbes nå med hvordan disse husholdningene også kan bli omfattet av ordningen.

Om lag én million nordmenn bor i borettslag og sameier.

Støre-regjeringen har bestemt at landbruk skal inkluderes i ordningen, men i første omgang gis det kun støtte til bønder som har registrert strømmåleren som husholdningsforbruk.

Strømmålere på gårdsbruk som er registrert som næringsvirksomhet, vil derimot ikke være omfattet av ordningen fra start.

Også her jobber departementet nå for å få avklart hvordan strømforbruket på gårdsbruk kan skilles fra annen næring på en praktisk måte.

I tillegg må støtten til landbruket avgrenses opp mot EØS-reglene.

– Her gjenstår noe mer arbeid for å identifisere rette støttemottakere.

Store nettselskaper som Elvia og BKK Nett har bekreftet overfor NTB at alt er klart for at husholdningene skal få strømstøtte allerede på fakturaen for desember. Disse fakturaene er nå på vei ut til kundene.

– Jeg hadde like før jul et møte med representanter for nettselskapene. Jeg er imponert over og takknemlig for deres positive innstilling til å bidra for at den statlige stønaden raskt kan komme ut til husholdningene, sier Persen.

Ordningen ble vedtatt i Stortinget like før jul.

Dette skal gjelde i perioden fra desember til mars, og støtten vil bli gitt i form av et kutt i nettleien.

Ordningen har likevel et tak på 5.000 kilowattimer per måned.

Elvia – som forsyner rundt 2 millioner nordmenn med strøm i Oslo, Viken og Innlandet – opplyser at en gjennomsnittskunde på denne måten får i overkant av 1.200 kroner i strømstøtte på fakturaen for desember – det vil si den fakturaen som skal betales nå i januar.

Maksbeløpet for desember blir ifølge Elvia 3.683 kroner for et forbruk på 5.000 kilowattimer.

Bakteppet er at borettslag og sameier er registrert som næringskunder. De har dermed risikert å falle utenfor regjeringens krisepakke, ettersom denne er rettet mot husholdninger.

Et annet uavklart spørsmål er strømstøtte til bønder.

For ordinære husholdninger er strømstøtten derimot i ferd med å bli en realitet.

Det Stortinget har bestemt, er at staten skal ta 55 prosent av regningen for det overskytende når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime.

(©NTB)

Flere nyheter: