Menu
På bildet ser vi plattformen som benyttes på gassfeltet Aasta Hansteen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Bonanza på norsk sokkel

Investeringsbonanzaen på norsk sokkel. Bedriftsbanken SEB anslår at det vil komme 32 utbyggingsplaner i Nordsjøen og Barentshavet i år – like mange som de fem foregående årene til sammen.

Av Egil M Solberg | 11.06.2022 08:35:43

Oljeeventyret: Totalt er disse planene verdt mer enn 340 milliarder kroner.

Dette skriver John Markus Lervik, direktør for strategi og utvikling i Cognite i et innlegg i Finansavisen.

Det er takket være oljeskattepakken som ble vedtatt i kriseåret 2020 at disse investeringene kommer nå, noe som sammenfaller med behovet for mer olje og gass fra Norge etter utbruddet av krigen i Ukraina.

Pakken skulle stimulere til fortsatt aktivitet og investering på norsk sokkel under pandemien.

I dag er bildet annerledes, men ikke mindre komplisert. På den ene siden er det ikke lenger arbeidsledighet som truer, men mangel på arbeidskraft, skriver han og fortsetter.

På den andre siden vil prosjektene som nå planlegges på norsk sokkel være viktig for europeisk energisikkerhet på lang sikt, sett krigen i Ukraina og Europas valg om å gjøre seg uavhengig av russisk olje og gass.

Disse feltene vil skape arbeidsplasser, energi og verdier i flere tiår. Det gir oss handlingsrom. Feltene må bli verdensledende innen effektiv, digitalisert olje- og gassproduksjon, mener han og fortsetter.

Teknologien som må utvikles for å lykkes med dette, kan både bli en verdifull eksportvare og overføres til grønne industrier, skriver han.

Flere nyheter: