reklame for Utvik Autoservice
Menu
Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier ordningen med erstatning til pelsprodusentene vil være klar i månedsskiftet november/desember. Foto: Carina Johansen / NTB

Bollestad: Pelskompensasjonen snart klar

Ordningen med erstatning til pelsprodusentene vil være klar i månedsskiftet november/desember, opplyser landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Av NTB | 22.10.2020 08:53:05

Økonomi og næringsliv: Det er i et brev til næringskomiteen på Stortinget at landbruksministeren opplyser om kompensasjonsordningen, skriver Nationen.

I brevet skriver Bollestad at hun ikke vil sende inn forslag om forskriftsendring på høring, men forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr.

«Forslaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i ekspropriasjonserstatningsloven», skriver statsråden, noe som ifølge avisen betyr at bøndene vil få det som kalles «full kompensasjon».

Pelsdyroppdrettere som allerede har avviklet, kan søke og få utbetalt kompensasjon etter gjeldende forskrift. «Når ny kompensasjonsordning er på plass, vil de kunne søke på nytt», skriver Bollestad.

Ifølge landbruksministeren er det 68 personer som har søkt om kompensasjon, og det er så langt utbetalt 200 millioner kroner.

Det var planlagt å sende kompensasjonsordningen ut på ny høring før sommerferien, men også dette ble utsatt. Pelsdyrbøndene frykter nå at oppgjøret skyves enda lenger ut i tid.

– Dette har vi bedt om i år etter år etter år etter år. De 200 bøndene som fratas alt, burde behandles likt som andre staten tar noe fra. Regjeringen har kjempet hardnakket mot dette like lenge, mens bøndene har vært fanget i total usikkerhet, sier styreleder Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyralslag i en pressemelding.

– Nå skulle forskriften Stortinget bestilte, endelig vært på plass og sikret full erstatning. Bøndene kunne gått videre i livene sine. I stedet for å komme med en løsning, kommer regjeringen med enda mer prosess. Det er dramatisk for bøndene som allerede har hatt livet på vent i snart tre år, og som taper penger for hver dag som går uten at det er en endelig løsning, sier Skadsem.

– Når Stortinget vedtar forbud mot og legger ned en fullt lovlig næring, er det etter vår mening en selvfølge at de som rammes, får full erstatning etter anerkjente regler. Dette er bra og gir trygghet og forutsigbarhet, sier Bartnes.

– En må ikke glemme at dette berører 200 helt vanlige familier, som har drevet en helt lovlig næring. De rammes hardt både økonomisk og menneskelig, sier Bartnes.

Leder i næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, sier han forventer at ordningen nå raskt kommer på plass.

– Vi krever at det må gis garantier for at den nye ordningen gir bøndene full dekning for det økonomiske tapet. Det er skammelig at regjeringen bruker mer enn tre år fra forbudet annonseres til bøndene får vite hva erstatningen blir, skriver Pollestad i en epost til NTB.

I januar er det tre år siden Stortinget gikk inn for et pelsforbud fra 2025. Etter et halvt år var en kompensasjonsordning på plass, men ordningen ble i februar sendt tilbake til Landbruksdepartementet av Stortinget med beskjed om at den måtte forbedres.

I Norges Bondelag blir nyheten tatt godt imot av leder Lars Petter Bartnes.

(©NTB)

Flere nyheter: