Menu
Boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Boligprisene økte med 1,2 prosent i mai

Boligprisene her i landet økte med 1,2 prosent fra april til mai, viser tall fra Eiendom Norge – som er overrasket over utviklingen.

Av NTB | 03.06.2022 11:15:56

Økonomi og næringsliv: Justert for sesongvariasjoner var økningen 0,7 prosent. Prisene har steget med 6,4 prosent de siste tolv månedene.

Den gjennomsnittlige omsetningstiden var 26 dager i mai, ned fra 29 dager i april. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.714.871 kroner ved utgangen av måneden.

– Boligprisene i Norge steg kraftig i mai, og prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Den sterke prisveksten sist måned er overraskende sett i lys av høyere renter og høy inflasjon både nasjonalt og globalt. Samtidig skapes prispress av den lave tilbudssiden i bruktboligmarkedet, høyere kostnader og flaskehalser for produksjon av nye boliger, samt sterk befolkningsvekst. Det går også svært godt i norsk økonomi for øyeblikket, og det gir økt etterspørsel etter bolig, fortsetter han.

Den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. I motsatt ende finner vi Hamar med Stange med en nedgang på 0,1 prosent.

Når det gjelder vekst de siste tolv månedene, har den vært størst i Bodø med Fauske med en oppgang på 10,5 prosent. Så følger Kristiansand med 9,7 prosent.

– Oslo kommune må ta utfordringene på tilbudssiden og boligbygging på alvor, hvis ikke vil boligprisene her stige enda mer. Målt etter det demografiske behovet er det bygget om lag 40.000 for få boliger i Oslo siden 2000. Dette etterslepet må tas igjen, og det må spesielt satses på større utbyggingsområder over hele byen, sier Henning Lauridsen.

– Det lavere tilbudet bidrar til å opprettholde en relativt sterkere prisutvikling på kort sikt, men vi venter en svakere prisutvikling etter hvert som høyere rentenivå og inflasjon svekker kjøpekraften, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

– Det er ingen tvil om at renteøkninger i det omfang som er varslet av sentralbanken, vil påvirke boligmarkedet, men effektene i boligmarkedet kommer erfaringsvis med enn viss forsinkelse. Man kan sammenligne effekten med en supertanker som bremser opp, det tar tid før den mister fart, fortsetter han.

– Nå ser vi at flere kunder realiserer kjøp, og at det høyere rentenivået foreløpig ikke har skremt dem som lenge har ønsket å kjøpe ny bolig, sier Marjamaa.

Samtidig ser banken at terskelen nå er blitt høyere for unge å komme inn i boligmarkedet fordi kraftig vekst i boligprisene de siste par årene har gjort at oppsparte penger ofte ikke dekker den nødvendige egenkapitalen på 15 prosent av kjøpesummen.

Nordea tror på en utflating i boligprisene utover høsten.

Samtidig er utviklingen på tilbudssiden i bruktboligmarkedet svakere enn tidligere år – det til tross for en liten vekst i antall nye boliger på markedet gjennom mai, poengterer Lauridsen.

Oslo har hatt en oppgang på 7,1 prosent de siste tolv månedene. Etter en moderat utvikling i boligprisene i Oslo i 2021 har boligprisene i hovedstaden så langt i år steget kraftig.

Også Norges Eiendomsmeglerforbund legger vekt på at veksten er relativt sterk – og overraskende sterk i Oslo.

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea., melder om stor pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis så langt i 2022.

Flere nyheter: