Menu
Boligprisene falt i Oslo i mars, men prisveksten er svært høy det siste året. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Boligprisene fortsetter å øke i Norge

Boligprisene har steget med 12,5 prosent de siste tolv månedene. I mars økte prisene med 1,2 prosent i Norge, men falt i Oslo.

Av NTB | 08.04.2021 12:32:58

Økonomi og næringsliv: Koronaeffekten som har utløst høyere priser, høyere etterspørsel og større omsetning enn normalt, preger boligmarkedet fortsatt.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent i Norge i mars, viser nye tall som Eiendom Norge la fram torsdag.

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet det siste halvannet året fortsatte i mars. Det var en sterk oppgang over hele landet med unntak av i Oslo, hvor boligprisene falt med 1,2 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Utover våren vil renteeffekten avta samtidig som det kommer flere boliger på markedet, og erfaringsvis vil en ekstremt sterk etterspørsel før eller siden ende med avmatning i det samme markedet. Derfor forventer vi en mer moderat nasjonal markedsutvikling fram mot sommeren, sier Geving.

Oppgangen var sterkest i Drammen med en sesongkorrigert prisøkning på 3,5 prosent. Oslo hadde den svakeste sesongkorrigerte prisutviklingen i mars med en nedgang på 0,8 prosent.

Samtidig har Oslo hatt den sterkeste utviklingen det siste året med en oppgang på 15,6 prosent.

– Vi har tidligere påpekt at det er en risiko for at osloprisene stiger til så høye nivåer at det utløser en markedskorreksjon. Utviklingen i mars kan indikere at det kommer en korreksjon denne våren, sier han.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror derimot ikke at korreksjonen kommer nå. Markedet i Oslo er stramt om man måler hvor mange boliger som var til salgs i forhold til omsetningstakten.

– Det peker i retning av et fortsatt stramt marked, med liten risiko for en større priskorreksjon på kort sikt, sier han.

Det er fortsatt høy aktivitet i Oslo-markedet, men det er få tilfeller hvor det kjøpes boliger langt over prisantydning, ifølge Nordea.

Veksten i boligprisene ligger nå på tilnærmet samme nivå nasjonalt som i rekordåret 2016.

– Mange områder i Norge har nå en årsvekst i boligprisene på over 10 prosent, og flere opp mot 15 prosent. Vi har ikke sett en så sterk utvikling i boligmarkedet i Norge siden 2016, sier Lauridsen.

Generelt har det blitt solgt betydelig flere boliger over hele landet sammenlignet med samme måned i fjor, ettersom det var et betydelig fall i markedet som følge av den første koronanedstengingen.

I Trondheim ble det solgt 617 boliger, en økning på 80,9 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Bergen (+12,7), Trondheim (+10,6) og Stavanger (+7,9) har alle hatt kraftig prisvekst det siste året, som resten av Norge.

Lauridsen venter en dempet prisvekst fram mot sommeren, noe også flere andre eksperter og aktører peker på, deriblant Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Oslo har lenge vært preget av at det samlede boligtilbudet er betydelig lavere enn normalt og prisveksten har vært svært sterkt det siste året, opplyser Geving.

Omsetningstiden for salg av bolig falt fra 52 dager i gjennomsnitt i februar til 43 i mars. I Oslo tok det bare 14 dager i gjennomsnitt å få solgt boligen.

I de øvrige storbyene i Norge var det oppgang. Sterkest var oppgangen i Bergen med 2 prosent justert for sesongvariasjoner, mens Trondheim og Stavanger hadde henholdsvis 1,7 prosent og 0,6 prosent vekst.

(©NTB)

Flere nyheter: