Menu
Illustrasjonsfoto: Beate Oma Dahle / NTB

Boligprisene falt med 1,6 prosent i juli

Det ble et fall i boligprisene fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra Eiendom Norge.

Av NTB | 03.08.2022 11:10:40

Økonomi og næringsliv: Analytikere hadde ventet en sesongbasert prisvekst på 0,3 prosent. Det ble i stedet et fall på 0,2 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

Normalt er det lavere prisvekst på sommeren enn i resten av året.

– Boligmarkedet i Norge tok sommerferie i juli. Mens boligmarkedet i juli under pandemien i 2020 og 2021 var preget av stor aktivitet, har det blir solgt få boliger i år, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligsalget generelt har hatt en nedgang i år. Hittil er det solgt 53.771 boliger i Norge, som er 11,6 prosent færre enn samme periode i fjor. Det blir også lagt ut færre boliger for salg.

– Oslo skiller seg ut i juli som det området med sterkest sesongkorrigert utvikling gjennom sommeren. Dette illustrerer vår vedvarende bekymring for boligprisutviklingen og prisnivået i hovedstaden. Vi ser heller ikke at renten vil bite her med første, sier Lauridsen.

– Hovedstadsregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, avslutter han.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror det vil ha en effekt på boligmarkedet på sikt.

– De aller fleste nordmenn finansierer boligkjøp gjennom lån til flytende rente. Rentenivået på nye lån er fortsatt behagelig lavt, men vil etter sentralbankens prognose etter hvert komme opp på det høyeste nivået siden høsten 2008, sier Geving.

Han sier at det er størst interesse for mindre boliger i de store byene, noe som vanligvis etterspørres av førstegangskjøpere og andre med moderat til svak økonomi.

– Vi kan få et kortvarig oppsving i priser tidlig på høsten når aktiviteten tar seg opp etter sommeren, men vi må ta høyde for et svakere marked etter hvert som renteeffekten får virkning, sier Geving.

Man må helt tilbake til 2017 for å finne en juli med færre salg enn juli i år. I år ble det solgt 4.069 boliger i Norge i juli, noe som er en nedgang på 19,3 prosent fra tilsvarende måned i fjor.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo, med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest var Stavanger og omegn, med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent.

Norges Bank satt opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i slutten av juni til 1,25 prosent.

Flere nyheter: