Menu
Administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen la tirsdag fram boligprisstatistikken for juni. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Boligprisene falt med 0,3 prosent i juni

Boligprisene her i landet falt med 0,3 prosent fra mai til juni, viser tall fra Eiendom Norge. De beskriver likevel juni som en sterk boligmåned.

Av NTB | 05.07.2022 11:16:06

Økonomi og næringsliv: Justert for sesongvariasjoner økte prisene nemlig med 0,3 prosent.

– Boligprisene i Norge sank i juni, men den underliggende prisutviklingen var positiv med en sesongkorrigert vekst på 0,3 prosent. Det har vært en svært sterk utvikling i boligmarkedet i første halvår og boligprisene har så langt i år steget med hele 8,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I snitt var prisen for en bolig i Norge 4.568.840 kroner i juni. Den gjennomsnittlige omsetningstiden var 25 dager.

– Erfaringen fra forrige periode med renteøkninger i 2018 og 2019 er at det tar tid før de økte lånekostnadene manifesterer seg i boligprisene. Dessuten går norsk økonomi på høygir og det er betydelig utfordringer på tilbudssiden i boligmarkedet. Dette gjør at vi ikke tror boligprisene vil dempe seg mye fremover, sier Lauridsen.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror renteeffekten først vil merkes utpå høsten.

– Vi må forvente en svakere prisutvikling utover høsten når et høyere rentenivå får satt seg. Selv om arbeidsledigheten er lav, må vi ta høyde for at kjøpekraften svekkes til dels betydelig i husholdninger som har boliglån eller vurderer å ta opp boliglån. Det er ikke sannsynlig at en lavere tilbudsside trumfer renteeffekten, sier han i en kommentar.

– Det har i 2022 vært sterk vekst i boligprisene langs kysten fra Drammen til Stavanger, og vi venter at særlig Sørlandet og Stavanger-regionen vil ha stor vekst i boligprisene på grunn av den høye aktiviteten i oljenæringen nå og fremover, sier han.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Kristiansand, med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest var utviklingen i Asker og Bærum, der det var sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Det er samme tendens som resten av året hittil. Kristiansand har hatt den sterkeste oppgangen på 12,6 prosent, mens prisen har falt 5,7 prosent i Asker og Bærum og på Romerike.

Norges Bank satt i forrige måned opp renta med 0,5 prosentpoeng, men Eiendom Norge-direktøren tror ikke dette vil gi utslag i boligmarkedet med det første.

Det er særlig langs kysten i Sør-Norge utviklingen har vært sterk hittil i år, ifølge Eiendom Norge.

Flere nyheter: