Menu
Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad orienterer om tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende, sikre arbeidsplasser og styrke næringslivet som rammes hardt av koronavirusutbruddet i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

BNP for Fastlands-Norge kan falle med 2 prosent i år

Finansdepartement anslår at brutto nasjonalprodukt vil falle med 2 prosent i 2020 som følge av koronakrisen.

Av NTB | 27.03.2020 12:47:51

Økonomi og næringsliv: Det er en nedjustering av brutto nasjonalprodukt (BNP) på ett prosentpoeng sammenlignet med anslaget for en uke siden og reflekterer både den internasjonale utviklingen og at departementet nå ser det som mer sannsynlig at virkningene av virusutbruddet og smitteverntiltakene vil påvirke negativt både norsk og internasjonal økonomi i lang tid fremover.

– Selv om anslagene er svært usikre, er det ingen tvil om at norsk økonomi er hardt rammet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi må gjøre det vi kan for at flest mulig bedrifter kommer seg gjennom dette, slik at de mange som nå er permittert, har en jobb å gå til når vi har tatt hverdagen tilbake, sier Sanner.

Virusutbruddet og smitteverntiltakene som er innført, har stor innvirkning på økonomien, både her hjemme og internasjonalt. Også lav oljepris bidrar i negativ retning.

Det direkte produksjonstapet i norsk økonomi kan anslås til over 110 milliarder kroner dersom dagens situasjon varer i to måneder, og blir etterfulgt av en gradvis tilbakevending til det normale. Produksjonstapet øker med 30–40 milliarder kroner per måned så lenge den akutte situasjonen vedvarer.

De økonomiske tiltakene så langt summerer seg til vel 75 milliarder kroner, mens budsjettet svekkes med nærmere 60 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av at antall permitterte og sykemeldte ventes å øke kraftig. Samlet sett svekkes den oljekorrigerte budsjettbalansen med over 135 milliarder kroner.

Samtidig mener Sanner at de økonomiske tiltakene som nå er iverksatt, vil motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 310 milliarder kroner. I tillegg kommer effekten av lavere styringsrente.

Finansdepartementet tror derfor at Fastlands-BNP kan falle med mellom 1,5 og 7 prosent i år, avhengig av hvor langvarig den akutte situasjonen i Norge og utlandet blir.

(©NTB)

Flere nyheter: