reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Mange restauranter, puber, barer, apotek, klesbutikker og frisører holdt stengt i mars og deler av april. Denne montasjen av skilt fra ulike virksomheter ble satt sammen i begynnelsen av april. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

BNP for Fastlands-Norge falt med 11,3 prosent fra februar til april

BNP for Fastlands-Norge falt med 4,7 prosent fra mars til april etter at smitteverntiltakene ble innført. En uvanlig skarp nedgang, melder SSB.

Av NTB | 05.06.2020 09:04:00

Økonomi og næringsliv: Måneden før var det også en nedgang, og BNP var dermed 11,3 prosent lavere i april enn i februar, melder Statistisk sentralbyrå.

– Det har vært en uvanlig skarp nedgang i BNP Fastlands-Norge i mars og april. Når fallet ble noe mindre i april enn i mars, skyldes det særlig at varekonsumet tok seg litt opp. Dermed ble nedgangen i varehandelen redusert, sier sjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Smitteverntiltakene ble iverksatt 12. mars. En spesialanalyse viser at den økonomiske aktiviteten i Norge falt 14 prosent fra første halvdel til annen halvdel i mars.

Bransjen kultur og underholdning, samt overnattings- og serveringsbransjen falt hele 43,3 og 41,9 prosent i april. Transport utenom utenriks sjøfart har et fall på 23,5 prosent fra mars til april.

Næringen som omfatter reisebyråer, bilutleie, leasing og reisearrangører har en nedgang på 11,1 prosent i april.

Husholdningenes forbruk fortsatte å falle i april etter en nedgang på 13,7 prosent i mars. Konsumet falt 6,7 prosent i april. Det var da en nedgang i forbruk av ulike tjenester, som barnehager, hotell og restauranter og transport.

– Dette bør ses i lys av at husholdninger og foretak gradvis har vent tilbake til et mer normalt konsummønster. Kjøp av klær og sko økte markant etter et kraftig fall i mars, men veksten var ikke sterk nok til å gjeninnhente nivået fra før koronapandemien, skriver SSB.

Kjøp av biler og drivstoff har fortsatt å falle. Antall nyregistrerte personbiler har ikke vært så lavt siden februar 2009.

Fallet er ikke jevnt fordelt mellom ulike næringer. Områder hvor smittevernhensyn har stanset aktivitetene har opplevd det største fallet.

Samtidig var det en økning i varekonsumet, som gikk opp 2,5 prosent i april etter et fall på 4,2 prosent i mars.

(©NTB)

Flere nyheter: