Menu
Furu, gran og bjørk blir det trolig mindre av der disse helst vokser i dag. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

Bjørk og furu trues av klimaendringene i norske skoger

Det kan oppstå betraktelige endringer i norsk skog framover, advarer forskere. Med klimaendringene kan det komme ekstremvær, skadedyr og sykdom.

Av NTB | 29.04.2022 12:01:00

Vær: Det vil bli større ustabilitet til skogs de neste tiårene, og det trengs nye strategier for å demme opp for klimaendringene i skogen, ifølge en rapport Miljødirektoratet mottok fredag.

– Det er ikke lenger spørsmål om hvor god tid vi har, heller hvor sent ute er vi, sier faglig leder Kyrre Kausrud til NRK.

Rapporten undersøker hvordan norsk skog endrer seg i takt med klimaendringene fram til år 2100. Rundt 40 prosent av norsk landareal er dekket av skog.

Den globale oppvarmingen vil sannsynligvis gi redusert plantevekst og økt dødelighet, samt tap av mange viktige arter. De negative virkningene er ventet å øke over tid. Tørke, skogbrann og plantesykdommer kan gjøre betydelig skade på skogen, noe som igjen får betydning for natur og tømmerproduksjon.

Det blir trolig mindre av artene furu, gran og bjørk der disse helst vokser i dag.

– Disse trærne vil ikke ha god nok tid til å flytte seg etter hvert som deres leveområder forsvinner, forteller Kausrud.

(©NTB)

Flere nyheter: