Menu
Regjeringens skatteintensjon gjelder folks inntektr, ikke på formue, utbytte eller nye skatter. Nå gjelder det heller ikke for bilavgifter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bilavgifter regnes ikke med i Arbeiderpartiets skatteløfte

Regjeringen innrømmer at husholdningene får en skatteskjerpelse på 1,3 milliarder kroner i statsbudsjettet – når man regner med nye elbilavgifter.

Av NTB | 08.10.2022 04:21:11

Politikk: Tidligere har Arbeiderpartiet presisert at skatteløftet ikke gjelder for skatt på formue, utbytte eller helt nye skatter. Nå gjelder det heller ikke for bilavgifter, skriver Aftenposten lørdag.

I sitt skatteløfte lovte Arbeiderpartiet at «samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter skal være uendret. Hvis en avgift øker, skal en annen skatt eller avgift settes tilsvarende ned», heter det.

I statsbudsjettet heter det at husholdningene som gruppe skjermes ved at «skatt og avgift på løpende inntekt og forbruk reduseres med 2,5 mrd. kroner». Men for å komme til det tallet, har regjeringen holdt en del skatter og avgifter utenfor.

Regjeringen ser bort fra utbytteskatt, formuesskatt – og kjøpsavgifter på bil samt innføring av merverdiavgift for de dyreste elbilene. I 2023-budsjettet skrur regjeringen nemlig opp en del avgifter på elbiler. Den nye engangsavgiften gjør hver elbil 17.500 kroner dyrere i snitt. I tillegg kommer moms på kjøpesummen over 500.000 kroner.

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet sier at de ikke regnet med bilavgifter siden folk ikke kjøper bil så ofte.

– Bil er slik sett ikke en del av husholdningenes løpende forbruk. Vi mener det er rimelig å tolke disse avgiftene utenfor skatteintensjonen.

(©NTB)

Flere nyheter: