Menu
Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Betalte ikke nok moms – må i fengsel

Firmaet til en 36 år gammel mann fra Stord hadde ikke innbetalt nok i merverdiavgift før en konkurs. Nå må må mannen som var styreleder og daglig leder i fengsel.

Av Egil M Solberg | 07.11.2018 18:07:32

Domstolen: I perioden fra 2011 til og med 2012 oppgav han en omsetning som ikke var i samsvar med virkeligheten.

I et bokettersyn viste det seg at mannen ikke hadde sørget for å føre regnskap. Skatteetaten måtte gjenskape et regnskap basert på kontoutskrifter og kontakt med kunder og leverandører.

Mannen skal også ha unnlatt å innlevere selvangivelser for selskapet og latt være å opplyse om utbytter på til sammen 1.290.000 kroner som han hadde tatt ut fra selskapets kontoer.

Skatteetaten melde forholdet til politiet i mars 2015.

Dom

Nå er mannen dømt til fengsel i 120 dager.

Han må også betale en erstatning til staten ved Skatt Vest med 326 448 kroner innen 14 dager.

Flere nyheter: