Menu
KNM Skold utenfor Tjeldbergodden. Bilder frigis nå fra noen av oppdragene. FOTO: Forsvaret

I beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner

Etter regjeringens beslutning om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner, har Forsvaret økt sin synlighet og tilstedeværelse.

Av Egil M Solberg | 30.09.2022 20:09:32

Ukraina-krisen: Forsvarets er blant annet tilstede og patruljer med styrker på land, i luften, på sjøen, under vann og i cyberdomenet.

Våre felles havområder

Sjøforsvaret er i dialog med sine samarbeidspartnere for å koordinere sikkerhetstiltak i våre felles havområder. Blant annet har flere av Sjøforsvarets fartøy blitt satt til å støtte opp om sikkerheten på norsk sokkel.

Luftforsvaret gjennomfører hyppige og jevnlige tokt med kampflyene F-35, både fra flystasjonen på Ørland og fra den hurtige reaksjonsstyrken på Evenes. Fredag formiddag fløy Luftforsvaret i norsk territorium, blant annet over Haltenbanken og inn mot oljeinstallasjonene på Draugen- og Heidrunfeltet.

F35 over Draugenfeltet. FOTO: Forsvaret.

Ivaretar sikkerheten

Forsvaret vil ikke gå mer i detaljer rundt hva disse tiltakene konkret er, da nettopp informasjon rundt hvilke tiltak som er iverksatt kan svekke sikkerheten.

Forsvaret følger som vanlig situasjonen i våre nærområder, og har god oversikt over aktivitet gjennom våre daglige operasjoner. Forsvaret er i tett dialog med våre samarbeidspartnere.

Situasjonen følges nøye

Når det gjelder bistand er Forsvaret i tett dialog med politiet for å få en felles forståelse av situasjonen, og følger situasjonen nøye. Forsvaret bistår politiet etter bistandsinstruksen, og ser på hva Forsvaret ytterligere kan bidra med.

KNM Thor Heyerdahl utenfor Mongstad. FOTO: Forsvaret

Flere nyheter: