Menu
Foto: Erik Johansen / NTB

Ber organisasjoner søke om strømstøtte

Regjeringen har satt av 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner og foreninger som følge av vinterens høye strømpriser. Nå blir pengene betalt ut til kommunene. Søknadsfrist er 15. mars.

Av Egil M Solberg | 08.03.2022 13:20:38

Strømstøtte: – Alle frivillige organisasjoner som har utgifter til strøm eller fjernvarme, og holder til i en kommune som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember, er tilskuddsberettiget og kan nå søke tilskudd på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Følgende organisasjoner og lag kan søke:

1. Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.

2. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.

3. Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.

Se din kommunes nettsider for mer informasjon.

Flere nyheter: