reklame for Utvik Autoservice
Menu
FOTO: DANIEL DENIAZI / RADIO HAUGALAND

Ber om støtte fra andre partier

Arne Valen (Sp) ber om støtte fra andre partier når saken om å evakuere barn fra Moria-leiren skal tas opp i kommunestyremøte i kveld. Rune Teikari (Frp) mener det er mer effektivt å hjelpe der de er.

Av Daniel DeNiazi | 21.09.2020 11:53:00

– Norge har vært alt for seine, og det er en ventesituasjon som er kynisk, sier lokalpolitikeren i Sveio kommune, Arne Valen (Sp) til Radio Haugaland.

Valen ber om støtte fra andre lokale partier slik at Sveio kommune kan slutte seg til oppropet, slik som 126 andre kommuner har gjort.

– Hellas er i en håpløs situasjon, og vi kan ikke fortsette å se mennesker lider.

Valen henvender seg til interpellasjonen som ble sendt inn. I interpellasjonen kommer det frem at fem organisasjoner, hjelpearbeidere og frivillige har advart i over tid om skadelige leverforhold, spesielt for barn.

– I interpellasjonen kom det frem at regjeringen vil hente 50 flyktninger fra Syria, men flere kommuner har reagert over at det er et tall som er veldig lavt. Det er et kynisk tall, sier Valen som trekker frem at Sveio kommune må bruke ressursene sine i integrasjonsarbeidet.

– Vi ber om støtte fra andre lokale partier når vi skal behandle saken på kommunestyret i kveld. Selvsagt håper vi at partier som har flertall og er i opposisjon med oss, støtter saken slik at kommunen kan slutte seg til oppropet.

Gruppeleder i Sveio Frp, Rune Teikari Foto: Picapoint / Vestland Frp

Gruppeleder i Sveio Frp, Rune Teikari er helt uenig med Arne Valen (Sp), og sier det er mange rundt om i verden som lider og at flyktningene fra Morialeiren ikke bør prioriteres foran andre som har like store behov.

– Dette er en sak vi ikke kommer til å prioritere. Vi ønsker å hjelpe flest mulig mennesker i nød for de midlene som er til rådighet og mener man får hjulpet langt flere mennesker om man velger å prioritere å hjelpe dem der de oppholder seg, sier Teikari til Radio Haugaland.

Flere nyheter: