Menu
Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) slåss for norske arbeidsplasser i olje- og gassektoren. FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Ber fagbevegelsen komme på banen

Oslo-politikere vil avvikle oljeindustrien. Nå ber Terje Halleland (FrP) fagorganisasjonene komme på banen og sloss for arbeidsplassene.

Av Egil M Solberg | 28.01.2020 20:20:19

Arbeidsplasser: Etter at Oslo-Høyre i helgen bestemte seg for å gå imot oljeutredning i nord, har også Arbeiderpartiet røpet sine planer.

Ap vil legge mer vekt på miljø og klima i den betente striden om hvor iskanten skal gå, signaliserer partileder Jonas Gahr Støre tirsdag.

– Dette viser at AP prioriterer Oslovelgeren og AUF fremfor industriarbeideren på Vestlandet, tordner Halleland.

Nå etterlyser han LO og ber fagorganisasjonene om å komme på banen og sloss for arbeidsplasser og for å bevare velferden.

– 2/3 av uoppdagede ressurser ligger i Barentshavet. Skal vi da opprettholde næringen, verdiskapningen, arbeidsplassene og ikke minst klima, er næringen nødt til å få tilgang til dette arealet, sier Halleland.

LES OGSÅ: Slår tilbake mot Oslo-vedtak

Skal beskytte sårbare områder

Den såkalte iskantsonen er overgangen mellom is og åpent hav hvor det skjer en stor biologisk produksjon av plankton som igjen er grunnlaget for et økosystem av fisk, sjøfugler og sjøpattedyr.

– Denne iskantsonen er i konstant bevegelse og kan bevege seg fra Bjørnøya i sør til nord for Spitsbergen i løpet av et år.

– Fremskrittspartiet mener det er iskantsonen og dens økosystem som er særlig verdifullt og sårbart og som trenger beskyttelse, ikke de enorme havområdene hvor iskantsonen kan tenkes å bevege seg, sier Halleland.

Den generelle trenden de senere årene er dessuten redusert isutbredelse i Barentshavet, isen har trukket seg nordover.

– Dagens definisjon av iskanten er en utdatert og politisk bestemt strek på kartet. Fremskrittspartiet og Høyre prøvde i 2015 i det minste å oppdatere denne definisjonen, men dette ble utsatt til 2020 av Stortinget, forklarer Halleland.

Vil ha leteboring

For leteboring i de åpnede områdene i Barentshavet sør har oljeselskapene en
operasjonell begrensning som gjør at de ikke kan drive nærmere enn 50 kilometer fra den faktiske, observerte iskanten.

– Fremskrittspartiet mener dette er en logisk og praktisk tilnærming til et naturfenomen i konstant bevegelse, og vil derfor erstatte dagens tilfeldige
politisk strek på kartet med en slik dynamisk definisjon for hele området, forklarer Halleland.

– Dette er også i tråd med næringens og fagbevegelsens ønsker, påpeker Halleland.

Soundcloud (arkiv)

Flere nyheter: