reklame
Menu
Brannen i Equinors produksjonsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest førte til omfattende skader.Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

Bellona kobler langvarig svikt i vedlikehold til storbrann på Melkøya

Bellona har gransket brannen i Equinors LNG-anlegg på Melkøya og mener at kutt og etterslep i vedlikehold påvirket sikkerheten på anlegget.

Av NTB | 18.11.2020 11:22:55

Ulykker og naturkatastrofer: Brannen på Equinors gassanlegg på Melkøya i september kom etter langvarig etterslep av vedlikehold, ignorering av feilmeldinger og vanskelige arbeidsforhold for vernetjenesten på anlegget, mener Bellona, som har gransket brannen. Equinor bestrider stiftelsens rapport og mener den inneholder feil.

Onsdag formiddag la stiftelsen fram de foreløpige resultatene av sin egen gransking av brannen 28. september. Den mener at olje fra en varmeveksler lekket inn i et av luftinntakene og tok fyr på grunn av feil i vedlikeholdet. Dette førte ifølge Bellona til brannen som nå har resultert i at hele anlegget blir stengt i inntil ett år.

– Vi har ikke sett Bellonas rapport. Men basert på informasjon vi har fått gjennom mediene, ser vi at rapporten inneholder feil i hendelsesforløp og årsaksforhold, sier pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor til NTB.

Equinor mener Bellona ikke har grunnlag for å trekke konklusjoner om brannen.

Equinor er gang med sin egen gransking av brannen og lover full åpenhet om funnene som måtte bli avdekket når konklusjonene fra denne er klar.

Bellona trekker også fram at Equinor ikke har fulgt opp pålegg etter tilsyn fra Petroleumstilsynet over flere år. Tirsdag offentliggjorde tilsynet en rapport fra et tilsyn av anlegget som var blitt foretatt uken før brannen skjedde. Der ble Equinor gitt pålegg etter at det var identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling.

I Bellona trekker en i tvil uavhengigheten til Petroleumstilsynet og sier det kan foreligge en interessekonflikt i saken. De trekker fram at manglende oppfølging av påpekte avvik i Equinor ikke har resultert i sanksjoner fra Ptil. Dette er bakgrunnen for at stiftelsen har engasjert seg i saken, sier grunnlegger Frederic Hauge.

– Bellona startet granskingen fordi vi mistenker at Ptil og Equinor har interessekonflikter i egen gransking, og at bakenforliggende årsaker til brannen, spesielt organisatoriske og kulturelle spørsmål, kanskje ikke blir behandlet tilstrekkelig i politiets etterforskning. På denne måten ønsker vi å bistå politiet i å få tatt ut en riktig tiltale som belyser sakens alvorlighet, sier Hauge.

– Equinor har sagt de skulle rette feil, uten å ha gjort det. Det er et soleklart brudd på det tillitsbaserte forholdet mellom oljeselskapet og tilsynsmyndighetene. Tina Bru må svare på hvilke konsekvenser hun mener dette skal få for Equinor, sier Lars Haltbrekken i SV.

Bare små marginer skilte brannen fra å bli katastrofal, men fordi et forsyningsskip med stor slokkekapasitet tilfeldigvis lå i havna i Hammerfest den aktuelle dagen, ble brannen likevel slokket, ifølge miljøstiftelsen. Alt sjøvannet som ble pumpet over anlegget har likevel ført til omfattende skader, mer omfattende enn om det var blitt brukt ferskvann.

– De har ikke vært på anlegget på Melkøya. De har ikke vært på åstedet for brannen, og de mangler vesentlig informasjon, både teknisk og ikke minst det å kunne snakke med alle som har kunnskap om hendelsen, anlegget og historikken. Dette er informasjon som granskingene til både Equinor og Petroleumstilsynet (Ptil) har tilgang til, sier Eriksen.

– Vi registrerte blant annet at flere forhold som tidligere var påpekt av Ptil, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret, står det i rapporten fra Ptil.

Bellonas foreløpige granskingsrapport onsdag og Ptils tilsynsrapport blir tatt svært alvorlig av SV som nå krever at olje- og energiminister Tina Bru (H) må komme på banen.

(©NTB)

Flere nyheter: